Nowy Zastępca Dyrektora BŁiI KGP i I Zastępca KWP w Białymstoku

Data publikacji: 29.02.2012

Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP asp. sztab. Ryszardowi Kozdrasiowi, kierownikowi Sekcji do spraw Systemów Międzynarodowych Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki KGP. Zaś z dniem 29 lutego 2012 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Adama Petelskiego, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.