15 milionów z Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 18.12.2008

15 milionów złotych otrzyma wielkopolska Policja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze zostaną wykorzystane na budowę najnowszych rozwiązań teleinformatycznych w jednostkach garnizonu wielkopolskiego. Oznacza to, do roku 2013 w Wielkopolsce powstanie kilka centrów wspomagania dowodzenia, a wszystkie jednostki policyjne będą zintegrowane w jednolitym systemie informatycznym.

Wielkopolski komendant wojewódzki Policji w Poznaniu inspektor Wojciech Olbryś i dyrektor departamentu wdrażania regionalnego programu Operacyjnego Wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego Marek Stawujak podpisali preumowę na realizację kluczowego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Wartość tego projektu jest oceniana na 15 milionów złotych. Celem tego projektu jest rozbudowa sieci teleinformatycznych i wdrożenie najnowszych rozwiązań technicznych wspomagających działania Policji na terenie całej Wielkopolski. Przyznane pieniądze pozwolą na wybudowanie szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej w Poznaniu, a pomocniczymi węzłami w kilku powiatach. Kolejne elementy projektu wiążą się z rozbudową centrów serwerowych w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie.

Doposażenie jednostek w rejestratory rozmów telefonicznych, faksów i korespondencji radiowej oraz objęcie ich systemem centralnego zarządzania poprzez sieć to kolejny etap realizacji projektu. W Systemie Wspomagania Dowodzenia, jeden z elementów to system monitoringu wizyjnego W chwili obecnej każdy z nich posiada własny system. W ramach projektu Systemu Wspomagania Dowodzenia w Wielkopolsce, system ten będzie zintegrowany. Ponadto, w ramach projektu pomieszczenia dla służ dyżurnych jednostek wyposażane będą w urządzenia do wizualizacji wielkoformatowej, które ułatwią zarządzanie służbami, odbioru obrazu z kamer monitoringu.


Ostatnim zadaniem projektu będzie utworzenie 30 publicznych punktów dostępu do internetu w budynkach komend miejskich i powiatowych oraz komisariatach Policji w Wielkopolsce.