Nowy komisariat w Chorzowie

Data publikacji: 16.12.2008

15 grudnia br. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji II w Chorzowie przy ul. Moniuszki 11. Udział w uroczystości wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Dariusz Biel, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Ryszard Leśniewski, kierownictwo KMP w Chorzowie, komendanci sąsiednich jednostek policji, Prezydent Chorzowa Marek Kopel wraz ze swoim zastępcą Marianem Salwiczkiem, przedstawiciele straży pożarnej, wojska, prokuratury i sądu oraz mieszkańcy Chorzowa.

List gratulacyjny Komendanta Głównego Policji odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Dariusz Biel. W nowej siedzibie służbę pełnią policjanci z dotychczasowych Komisariatów Policji II i III w Chorzowie, którzy realizować będą zadania w warunkach europejskich. Organizacyjnie połączone jednostki, jako Komisariat Policji II, obejmują rejony podległe poprzednim komisariatom. Przeniesienie siedzib Komisariatu Policji II z ul. Sobieskiego oraz Komisariatu Policji III z Pl. Piastowskiego planowane było od 2005 r. tj. od podjęcia decyzji przez samorząd miasta Chorzowa o przekazaniu Policji do remontu budynku byłej Dyrekcji Huty Kościuszko przy ul. Moniuszki 11.