Trzynastka dla policjantów i pracowników Policji

Data publikacji: 15.02.2012

Komenda Główna Policji informuje, że po otrzymaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych środków przeznaczonych na nagrody roczne, niezwłocznie przekaże je do komend wojewódzkich. Realizacja powyższych zobowiązań planowana jest od dnia 21 lutego 2012r.