Dobór 2008 / 2009

Data publikacji: 16.12.2008

Wakaty w Policji - liczba przyjętych policjantów w 2008 r. - prognoza przyjęć w 2009 r. oraz wakatów do końca 2008 roku.

1. Przyjęcia do służby w Policji od 1 stycznia 2008 r. do 5 grudnia 2008 r.

a) przyjęcia do służby w Policji w ramach procedury konkursowej:

- przyznany limit - 4101 osób, realizacja limitu - 4151 osób,

b) przyjęcia do służby w Policji osób po odbyciu służby kandydackiej w OPP:

- przyznany szacunkowy limit - 1820 osób, realizacja limitu - 1534 osoby,

- razem przyznany limit (suma pkt a i b) - 5921 osób, realizacja limitu - 5685 osób

- do Oddziału Prewencji Policji w Warszawie:
  przyznany limit - 2000 poborowych, realizacja limitu - 690 poborowych,

- ogółem do oddziałów prewencji Policji:
  przyznany limit - 3250 poborowych, realizacja limitu - 1850 poborowych,

2. Prognoza przyjęć do służby w Policji od 6 do 31 grudnia 2008 r,

a) w ramach procedury konkursowej - 22 grudnia - limit 900 osób,

b) po odbyciu służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji:

- 29 grudnia 2008 r. - limit 500 osób,

- razem (suma a i b) - limit 1400 osób,

c) do służby kandydackiej (ogółem) - limit 500 osób do OPP w Warszawie.

3. Prognozowany wakat na dzień 31 grudnia 2008 r, - 2887 osób.

4. Odejścia ze służby w Policji od 1 stycznia do 1 grudnia 2008 r. - 4877 osób.

5. Aktualny wakat na dzień 1 grudnia 2008 r. w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynosi - 4287.

6. W dniu 14 października 2008 r. Komendant Główny Policji zatwierdził terminy i limity przyjęć do służby w Policji w 2009 roku, które przedstawiają się następująco:

a) terminy i limity przyjęć dla osób, które odbyły służbę kandydacką w OPP:

1. 17 marca 2009 r. 200 osób
2. 9 lipca 2009 r. 200 osób
3. 28 września 2009 r. 180 osób
4. 30 listopada 2009 r. 220 osób

Ogółem limit 800 osób

b) terminy i limity przyjęć w ramach procedury konkursowej:

1. 26 lutego 2009 r. 800 osób
2. 29 kwietnia 2009 r. 800 osób
3. 2 lipca 2009 r. 800 osób
4. 31 sierpnia 2009 r. 800 osób
5. 26 października 2009 r. 800 osób

Ogółem limit 4000 osób W sumie w 2009 roku planuje się przyjąć do służby w Policji 4 800 osób.