Spotkanie z organizacjami związkowymi pracowników cywilnych policji w sprawie dostępu do edukacji oraz wyników wartościowania stanowiska pracy w KSC

Data publikacji: 16.12.2008

26 listopada br. w KGP odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi pracowników cywilnych Policji. W trakcie spotkania strona związkowa zwróciła uwagę na problem przypadków nierównego - względem policjantów, traktowania pracowników cywilnych w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wyrażania zgody na tzw. płatne urlopy szkoleniowe.

Komendant Główny Policji wskazał, że w tym obszarze w urzędzie Komendanta Głównego Policji uczyniono wiele dla równego traktowania bez względu na status zatrudnienia. Polityka jest otwarta i uzależniona jest jedynie od wykazania zbieżności kierunków studiów z rodzajem i charakterem wykonywanej pracy zawodowej oraz niezakłóconego trybu funkcjonowania urzędu.

Zwrócono uwagę na problem procesu wartościowania jako zagadnienia, które przebiegało w wielu jednostkach odmiennie, nie dając gwarancji obiektywnego wyniku. Poinformowano uczestników spotkania, że w dniach 10-11 grudnia br. odbędzie się pierwsze spotkanie przewodniczących zespołów wartościujących reprezentujących kraj. Celem tego spotkania będzie próba wymiany doświadczeń w celu ujednolicenia praktyki w tym zakresie. Na prośbę strony związkowej do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji związkowych.