Spotkanie w sprawie zaangażowania potencjału szkół wyższych w przygotowanie kandydatów do służby w policji

Data publikacji: 16.12.2008

W dniu 27 listopada 2008 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się spotkanie rektorów szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym, którego celem było przedstawienie przez Komendanta - Rektora WSPol. założeń koncepcji zaangażowania potencjału uczelni w przygotowanie kandydatów do służby w Policji oraz omówienie ogólnych zasad związanych z jej realizacją. W spotkaniu udział wzięli Podsekretarz Stanu MSWiA Adam Rapacki oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Założenia koncepcji WSPol.:

  1. Dobór do Policji na preferencyjnych warunkach absolwentów studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i administracja o specjalności bezpieczeństwo i porządek publiczny, pod warunkiem odbycia przez nich kursu dokształcającego, wyrównującego różnice programowe między standardami kształcenia na tych kierunkach, a policyjnym szkoleniem zawodowym podstawowym,
  2. Odbycie przez absolwentów studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i administracja o specjalności bezpieczeństwo i porządek publiczny, po przyjęciu do Policji krótkiego szkolenie podstawowe zorientowanego na umiejętności, pod warunkiem zaliczenia przez nich kursu dokształcającego,
  3. Wzbogacenie szeregów o funkcjonariuszy posiadających przygotowanie ogólne zorientowane na zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, zadaniami administracji publicznej oraz problematyką zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz innych specjalnościach przydatnych w służbie w Policji.

W dniu 15 października 2008 r. koncepcja została przesłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i adrninistracji oraz do wiadomości Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP.

Przedstawiciele środowiska akademickiego z zainteresowaniem przyjęli założenia zaprezentowanej koncepcji doceniając możliwość włączenia się w działania na rzecz bezpieczeństwa poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni. W wyniku dyskusji zapadła decyzja o powołaniu zespołu programowego, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adrninistracji, Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół Policji. Jego zadaniem będzie opracowanie zakresu treści kształcenia na studiach w specjalności "bezpieczeństwo i porządek publiczny" skierowanych do osób zainteresowanych podjęciem służby w Policji. Na tym etapie prac odrzucono możliwość stosowania preferencji w doborze do Policji dla absolwentów wybranych kierunków studiów.