Wizyta łódzkich policjantów w Lincoln w Wielkiej Brytanii

Data publikacji: 12.12.2008

3 grudnia 2008 r. przedstawiciele łódzkiej Policji wyruszyli z rewizytą do Lincoln (Wielka Brytania). Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi - nadkom. Mariusz Szyller, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku - podinsp. Karol Mielczarek oraz dzielnicowy KPP w Radomsku - mł. asp. Damian Kucner przez 5 dni zapoznawali się ze strukturą i organizacją Lincolnshire Police oraz obserwowali pracę brytyjskich kolegów wśród społeczności lokalnej, tzw. community policing. Jedyną kobietą w składzie polskiej delegacji była Marta Łomża z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi, odpowiedzialna po stronie polskiej za organizację wyjazdu oraz wsparcie lingwistyczne podczas wizyty.

Na wstępie polscy policjanci zostali powitani przez Chief Constable Richarda Cromptona, Community Safety Chief Inspector Daryla Pearce'a oraz Chairman of Police Authority Barry Younga. Po powitaniu i wspólnych fotografiach nadszedł czas na odrobinę mocnych wrażeń: magazyn i prezentacja broni, Force Communications and Control Centre, ale przede wszystkim Skid Pan - specjalny tor poślizgowy do nauki i trenowania jazdy w specjalnych warunkach, gdzie łódzcy policjanci mogli poczuć za kierownicą "poślizg kontrolowany" - wzbudził wiele emocji.

Aby przybliżyć policjantom z Lincoln przygotowaną przy udziale łódzkiej Policji kampanię społeczną "Wspólne osiedla" i pomóc w zrozumieniu niektórych zachowań Polaków na emigracji, strona polska przygotowała prezentacje multimedialne. Na pytania brytyjskich kolegów odpowiadali: nadkom. Mariusz Szyller i podinsp. Karol Mielczarek.

W piątek (5 grudnia) delegacja polska została zaproszona na świąteczny lunch do Guildhall, połączony z elementami tradycyjnymi panującymi w brytyjskich domach podczas Świąt Bożego Narodzenia, w którym udział wzięli m.in. mer miasta Lincoln wraz z małżonką, przewodniczący Rady Miasta Lincoln, przedstawiciel władz miasta Neustadt (Niemcy) oraz policjanci z Lincolnshire Police. Należy przy tym zaznaczyć, że zarówno Neustadt, jak i Radomsko są miastami partnerskimi Lincoln.

Kolejnym punktem programu była wizyta w szkole podstawowej w Witham St Hughs School, w której zorganizowano jarmark świąteczny. Police Community Support Officer (PCSO) i jego dwaj mali pomocnicy opowiedzieli nam o rocznym planie, jaki Policja realizuje w szkole przy udziale i czynnym zaangażowaniu dzieci. Jeden z chłopców, tzw. Junior PCSO zadał polskim policjantom szereg poważnych pytań związanych z pełnioną przez nich służbą. Wyjaśnił, że informacje te są mu niezbędne do przygotowania prezentacji na temat wizyty polskich policjantów, którą w najbliższym czasie przedstawi pozostałym uczniom swojej szkoły.

Sobota była dniem patrolowym. Od rana grupy Community Beat Team Abbey/Park i Park Ward oprowadzały polską grupę po swoich rejonach, wskazały miejsca najczęściej zamieszkiwane przez Polaków, przedstawiały ich poszczególnym członkom lokalnej społeczności (prowadzącym sklep, restaurację czy Internet Cafe). Polscy policjanci na to, że zostaną rozpoznani przez rodaków. Faktycznie, Polacy zatrzymywali się, witali z nimi i zamieniali kilka słów lub trąbili i machali z jadących samochodów, co było niezwykle sympatyczne.

O godzinie 19:30 rozpoczął się partol wieczorny, który zakończył się o godzinie 2:00 w nocy. Monitoring miasta i jego newralgicznych punktów w centrum, współpraca Policji z firmami ochroniarskimi dbającymi o spokój i bezpieczeństwo w lokalach (puby, kluby, dyskoteki), udział wolontariuszy tzw. Street Pastors podczas weekendowych patroli w centrum miasta - wszystko to łódzcy policjanci mieli okazję bacznie obserwować i przedyskutować z brytyjskimi kolegami oraz podzielić się z nimi własnymi przemyśleniami. Był to długi, ale jakże interesujący i bogaty w doświadczenia dzień.

Ostatni dzień pobytu przypadał w niedzielę. Policjanci wzięli udział we mszy prowadzonej w języku polskim i przy udziale polskiej społeczności, podczas której mł. asp. Damian Kucner odniósł się do jednej z naszych cech narodowych - polskiej gościnności. Zaapelował, aby społeczność polska mieszkająca w Wielkiej Brytanii szanowała gościnność swoich gospodarzy, pamiętała o zwyczajach, zasadach i prawie panującym w tym kraju. Po mszy policjanci rozmawiali, odpowiadali na pytania i starali się wyjaśnić nurtujące Polaków kwestie.

Planowana jest dalsza współpraca łódzkiej Policji i Lincolnshire Police, która przyniesie obopólne korzyści. Po pierwsze poznanie i lepsze zrozumienie polskiej kultury i mentalności pozwoli brytyjskiej Policji na poprawę relacji z polską społecznością zamieszkującą hrabstwo Lincoln.  Po drugie dzięki doświadczeniu brytyjskiej Policji w prowadzeniu sprawnej współpracy ze społecznościami lokalnymi, polscy policjanci zaangażowani w projekt "Wspólne osiedla" otrzymają merytoryczne wsparcie.