Oficerowie Łącznikowi spotkali się z kierownictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji

Data publikacji: 12.12.2008

Oficerowie Łącznikowi Policji, reprezentujący Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Austrię, Holandię, Belgię, Hiszpanię, Szwecję, Stany Zjednoczone Ameryki, Rosję, Ukrainę i Białoruś spotkali się z kierownictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Podczas spotkania w Komendzie Głównej Policji w Warszawie goście mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną i głównymi zadaniami Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Dyrektor Biura, podinsp. Rafał Łysakowski oraz pozostali członkowie kierownictwa odpowiadali na szczegółowe pytania Oficerów Łącznikowych, które dotyczyły przede wszystkim takich tematów, jak zasady wymiany informacji z polskimi sekcjami do spraw SIRENE, Interpolu i Europolu, szybki kontakt z dyżurnymi, pracującymi w trybie całodobowym, poszukiwania międzynarodowe, procedury, związane z Europejskim Nakazem Aresztowania, itp.

W połowie stycznia 2009 roku zgodnie z obietnicą Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP dojdzie do spotkania Oficerów Łącznikowych z krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Ukrainy i Białorusi z oficerami kontaktowymi ze wszystkich Komend Wojewódzkich Policji w kraju, którzy zajmują się międzynarodową współpracą i wymianą szkoleniową.