Nagroda dla Szkoły Policji w Pile

Data publikacji: 12.12.2008

Szkoła Policji w Pile znalazła się wśród laureatów dorocznych nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Szkoła otrzymała nagrodę za wprowadzanie innowacyjnych idei w upowszechnianiu kultury.

W ramach działalności kulturalnej w Szkole Policji w Pile odbywają się koncerty, wykłady, prelekcje, spotkania tematyczne, wieczorki poetyckie, dostępne nie tylko dla słuchaczy i kadry, ale również dla mieszkańców Piły i powiatu pilskiego.

Szkoła została uhonorowana także za działalność Galerii Sztuki AKWARIUM, w której w ostatnim czasie zorganizowano 25 wystaw. W Galerii prezentowane są prace twórców nie tylko ze środowiska policyjnego, lecz także artystów pilskich. Galeria zajmuje się promowaniem sztuki profesjonalnej oraz twórczości amatorskiej, w tym prac słuchaczy i kadry Szkoły oraz uczniów szkół, z którymi współpracuje, np. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, w którym są klasy o profilu policyjnym.

W Szkole działa też zespół AWANS złożony z uzdolnionych muzycznie policjantów - słuchaczy Szkoły. "Śpiewający policjanci" występowali m.in. na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas XVII Wielkanocnych Spotkań Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zorganizowanych przez Centrum Charytatywno - Opiekuńcze CARITAS, w trakcie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - imprezy przygotowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz podczas III Marszu Zdrowia.

Szkoła Policji w Pile rozpoczęła 2008 rok zdobywając III nagrodę w ogólnopolskim konkursie Barwy Wolontariatu (W wolontariacie jesteśmy na podium), kończąc go ma także powody do satysfakcji.