Jest nowe rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Data publikacji: 17.10.2011

15 października 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne. Nowy akt prawny wprowadza zmiany m. in. w przeprowadzaniu egzaminów oficerskich.

Dotychczas, komisja egzaminacyjna podczas trwania egzaminu oficerskiego, dopuszczała policjanta do kolejnego zadania, jeżeli uzyskał co najmniej 21 punktów z zadania poprzedniego. W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punktów lub z któregokolwiek zadania mniej niż 21 punktów, komisja egzaminacyjna wystawiała policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu. Teraz komisja dopuści zdającego do kolejnego zadania, jeżeli uzyska co najmniej 12 punktów z zadania poprzedniego. Analogicznie zatem, jeśli policjant otrzyma z testu wiedzy mniej niż 42 punkty lub z pierwszego zadania mniej niż 12 punktów albo z obu zadań łącznie mniej niż 42 punkty, komisja egzaminacyjna wystawia policjantowi ocenę niedostateczną z egzaminu.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jeśli policjant uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, mógł ponownie przystąpić do egzaminu oficerskiego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia jego zakończenia. Teraz będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie jego przeprowadzania egzaminu.

Ponadto, zgodnie z dodanym § 12a policjant, który uzyskał z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną lub któremu odmówiono skierowania na egzamin poprawkowy, może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia odpowiednio egzaminu poprawkowego albo egzaminu.

Pliki do pobrania