Szkolenia dla Policji Gruzji i Armenii

Data publikacji: 03.12.2008

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczyna realizację ostatniego modułu projektu "Wzmocnienie zdolności zarządzania jednostkami policji Gruzji i Armenii - wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania policją" (numer projektu: 1028/2008/AD), w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2008. Prace koordynuje Instytut Organizacji i Zarządzania.

W ramach III modułu projektu w dniach 8 - 10 grudnia 2008 roku pięcioro polskich policjantów z WSPol. i BSW KGP przeprowadzi w Akademii Policji Gruzji w Tbilisi seminarium szkoleniowe, obejmujące problematykę nowoczesnego zarządzania, wsparcia psychologicznego, przestrzegania praw człowieka w policji oraz przeciwdziałania korupcji i innym przestępstwom popełnianym przez policjantów.

W ramach tego samego projektu we wrześniu tego roku podobne seminarium przeprowadzono dla policji armeńskiej w Erewaniu, a pięcioro funkcjonariuszy policji armeńskiej wzięło w Szczytnie udział w konferencji "Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji. Implikacje dla kierowania zespołami ludzkimi w Policji".