Komunikat z prac zespołu w sprawie nowego modelu emerytalnego służb mundurowych

Data publikacji: 31.08.2011

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie zespołu związkowo - rządowego ds. nowego modelu emerytalnego służb mundurowych. Po spotkaniu strony wydały wspólny komunikat.