Laureat nagrody Royal Ulster Constabulary zakończył wizytę w Polsce

Data publikacji: 28.11.2008

27 listopada 2008 roku swoją wizytę studyjną w Polsce, zakończył detektyw policji Irlandii Północnej - laureat nagrody Royal Ulster Constabulary. W tym dniu w Biurze Międzynarodowej współpracy Policji Komendy Głównej Policji odbyło się uroczyste pożegnanie gościa przez Zastępcę Dyrektora BMWP kom. Irminę Adamską oraz Naczelnika Wydziału Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP nadkom. Ireneusza Sieńko.

W ramach nagrody laureatowi przyznano stypendium na pokrycie kosztów projektu którego celem było zapoznanie z działalnością polskiej Policji szczególnie w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej. W ramach zaplanowanego pobytu funkcjonariusz odwiedził następujące jednostki i komórki organizacyjne Policji:

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
Biuro Kryminalne KGP,
Biuro Prewencji KGP,
Centralne Biuro Śledcze KGP,
Komendę Stołeczną Policji,
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.