Komunikat wspólny po spotkaniu w KPRM

Data publikacji: 20.05.2011

19 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) - do spraw reformy emerytur mundurowych (w modelu zaopatrzeniowym dla funkcjonariuszy i żołnierzy nowo przyjmowanych do służby). Podczas trwania obrad podsumowano propozycje związków zawodowych oraz strony rządowej.

Strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie wieku i stażu służby uprawniających do świadczenia emerytalnego (strona rządowa - 55 lat i 25 lat służby; strona związkowa 20 lat służby i 50 lat życia). 

Dodatkowo strona związkowa wniosła o rozważenie możliwości zróżnicowania stażu służby uprawniającego do emerytury w zależności od rodzaju pełnionej służby na stanowiskach liniowych (20 lat stażu)i innych (25 lat stażu) przy wieku 50 lat życia.

Rozbieżność między stronami dotyczy także kwestii orzecznictwa inwalidzkiego w służbach (likwidacja III grupy inwalidzkiej, kwestii łączenia świadczenia emerytalnego ze świadczeniem rentowym).

Mimo istniejącej różnicy zdań strony zdecydowały o kontynuowaniu rozmów.

Następne spotkanie zaplanowano na dzień 8 czerwca 2011 roku (środa).

Źródło: www.nszzp.pl