Komunikat Federacji ZZ Służb Mundurowych po posiedzeniu zespołu rządowo - związkowego ds. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych

Data publikacji: 21.04.2011

20 kwietnia 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie zespołu rządowo – związkowego ws. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Spotkaniu przewodniczył minister Michał Boni. Podczas posiedzenia dokonano prezentacji ustaleń podzespołu VI ds. procesu ucywilnienia oraz przedstawiono propozycje zmian w zakresie systemu orzecznictwa inwalidzkiego i rent inwalidzkich.

KOMUNIKAT

20 kwietnia 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie zespołu rządowo – związkowego ws. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. Spotkaniu przewodniczył minister Michał Boni, a udział w nim wzięli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki, wiceminister obrony narodowej Czesław Piątas, wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, dyrektor Zakładu Emerytalno – Rentowego i przewodnicząca Centralnej Komisji Lekarskiej MSWiA, szefowie służb, przewodniczący podzespołów, reprezentant Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego oraz przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas posiedzenia dokonano prezentacji ustaleń podzespołu VI ds. procesu ucywilnienia oraz przedstawiono propozycje zmian w zakresie systemu orzecznictwa inwalidzkiego i rent inwalidzkich.

W tym kontekście minister Michał Boni poinformował, że zdaniem rządu proponowane zmiany w systemie orzecznictwa wraz z niemożnością łączenia emerytury i renty powinny wejść od razu, a nie za 20 lat, i funkcjonować z dniem ich wejścia w życie. Wiązałaby się z tym kwestia weryfikacji już przyznanych rent, które w przypadku ich przyznania na czas określony byłyby po upływie tego okresu rozpatrywane ponownie na nowych zasadach.

Propozycji tej zdecydowanie przeciwstawili się przedstawiciele Federacji ZZSM, informując, że nie ma na to zgody związków zawodowych. W odpowiedzi minister Boni stwierdził, że rząd jest po wielu dyskusjach w tej sprawie, a zmiany w orzecznictwie rentowym wydają mu się kluczowe. Rząd ma świadomość, że ta informacja może spowodować wzrost liczby wniosków o emeryturę.

W końcowej części spotkania minister Boni zaapelował do członków zespołu o rozważenie, by warunkiem uzyskania emerytury w nowym systemie było równoczesne spełnienie dwóch warunków: 25 lat stażu służby i 55 lat życia. Stwierdził, że jest to wyraziste i jasne stanowisko rządu.

Odnosząc się do tej informacji, przedstawiciele Federacji ZZSM powiadomili ministra, że w przypadku podtrzymywania takiego stanowiska rządu rozważą kwestię zerwania rozmów, po uzyskaniu opinii organów statutowych poszczególnych organizacji.

Ustalono, że kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 roku i będzie poświęcone doprecyzowaniu zagadnień propozycji zmian w orzecznictwie inwalidzko – rentowym.

Wobec tak sformułowanego przez ministra Michała Boniewo stanowiska rządu, Federacja ZZSM nie wyklucza, że dojdzie do fiaska negocjacji w sprawie nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych.

Dziwi nas również pasywność i brak reakcji strony służbowej reprezentowanej w zespole przez zastępców szefów poszczególnych formacji mundurowych.

Za Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych:

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów - Antoni DUDA

Źródło: www.fzz-sm.pl