Fundusz Prewencyjny

Data publikacji: 19.04.2011

Na koncie Funduszu Prewencyjnego PZU znajdują się środki finansowe, które zgodnie z zapisem § 1 pkt 1 Umowy Prewencyjnej PW/19/2008 z dnia 26 czerwca 2008 do zadań prewencyjnych realizowanych przez Policję finansowanych przez PZU Życie S.A., można wykorzystać na:

  1. Poprawę bezpieczeństwa policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin ubezpieczonych w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008" z wyłączeniem zakupu pojazdów;
  2. Ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin ubezpieczonych w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008";
  3. Likwidację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy tj. w jednostkach organizacyjnych Policji, które zawarły umowę ubezpieczenia w Programie ubezpieczeniowym „Policja 2008".

Świadczenia z Funduszu Prewencyjnego PZU przyznawane są na wniosek skierowany do Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego za pośrednictwem Komisji Wojewódzkich lub Szkolnych, na podstawie przedstawionych faktur i rachunków.

Na jaką pomoc można liczyć z Funduszu Prewencyjnego?