Polsko-niemieckie patrole na południu i w centrum Polski

Data publikacji: 21.11.2008

Dwutygodniowe staże w Polsce kończą niemieccy funkcjonariusze. Przez ten czas mieszkańcy Nowego Sącza i Legionowa mogli zobaczyć wspólne polsko-niemieckie patrole na lokalnych drogach. To druga część projektu wymiany policyjnej w ramach Placement Programme, zorganizowana przez IPA Polska (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji).

Przez dwa tygodnie na ulicach Nowego Sącza i Legionowa można było zobaczyć wspólny patrol polsko-niemiecki. 52-letni policjant ruchu drogowego z Mainnham, Edgar Lauer trafił na południe Polski. Jego kolega z Wolfsburga Martin Muller pełnił służbę w centrum kraju.

Przypomnimy, że 3 polskich policjantów (z Lublina, Nowego Sącza i CSP Legionowo) spędziło w październiku 2 tygodnie u niemieckich kolegów.

Edgar Lauer miał okazję współpracować nie tylko z polską, ale również słowacką drogówką. Patrol pracował bowiem w strefie nadgranicznej. Martin Muller ograniczył się do pracy z legionowskimi policjantami ruchu drogowego. Policjanta z Niemiec łączy z Polską szczególna więź - ożenił się z Polką….

Wymiana pomiędzy polską a niemiecką Policją odbyła się w ramach pilotażowego programu Placement Programme realizowanego pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Polska i IPA Niemcy. Celem tego programu jest udział młodych policjantów w dwu tygodniowych zagranicznych stażach, dzięki którym będą mogli poznać specyfikę pracy policji w różnych krajach i porównać, jakimi środkami techniki, łączności, informatyki czy transportu dysponują w codziennej pracy policjanci takich samych służb.

Celem wymiany było nie tylko poznanie pracy Policji w obu krajach, lecz również sposobu na spędzanie czasu wolnego: rozwijania zainteresowań, uprawiania sportu.