Nowe rozporządzenia w sprawie mundurów i mundurówki

Data publikacji: 04.04.2011

Od 1 kwietnia 2011 roku obowiązują zmienione rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania policjantów oraz w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Oznacza to, że tegoroczna mundurówka będzie wypłacana według nowych zasad.