Komendant Główny Policji wyróżniony Honorowym Medalem Europejskim

Data publikacji: 20.11.2008

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzejowi Matejukowi został wyróżniony Honorowym Medalem Europejskim. Odznaczenie odebrał z rąk przedstawicieli Business Centre Club, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk został dziś Laureatem Honorowego Medalu Europejskiego. Honorowym Medalem Europejskim wyróżniane są osoby spoza środowiska przedsiębiorców, które promowały i promują idee integracji i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, aktywnie propagując je w swoich środowiskach.

Tak jest też w przypadku Policji. KGP operatywnie współpracuje z policjantami państw Unii Europejskiej. Ponadto polska Policja na bazie układu z Maastricht i Konwencji o Europolu prężnie działa w strukturach Europolu i uczestniczy także w walce z międzynarodową przestępczością w ramach Interpolu. Dodatkowo wykorzystuje fundusze europejskie w celu poprawienia wyposażenia sprzętowego i wyszkolenia funkcjonariuszy.

Dotychczas Honorowe Medale Europejskie odebrali między innymi profesor Władysław Bartoszewski, premier Jerzy Buzek, Jacek Fedorowicz, Marek Kondrat, ksiądz biskup Tadeusz Pieronek i Krzysztof Zanussi