Zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Data publikacji: 28.02.2011

Możliwość czasowego wstrzymania składania dokumentów przez kandydatów do służby, test wiedzy obejmujący szerszy zakres tematyczny, a także inny termin, w którym kandydat może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego - to tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Pliki do pobrania