Uwaga Czytelnicy miesięcznika Komendanta Głównego Policji „Policja 997”!

Data publikacji: 29.12.2010

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady prenumerowania miesięcznika „Policja 997”. Zamówienia na prenumeratę przyjmuje redakcja.

Zamówienia na prenumeratę:

Redakcja Czasopisma „Policja 997”

ul. Domaniewska 36/38

02-514 Warszawa 12

tel. 22 60 160 86, 22 60 161 26, faks 22 60 168 67

e-mail: k.chrzanowski@policja.gov.pl

 

Cena prenumeraty rocznej miesięcznika „Policja 997” – 36 zł

Płatników VAT prosimy o podanie numeru NIP.

Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu wysłanej do Zamawiającego faktury lub po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto:

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

NBP O/O Warszawa

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Prenumerata Policji 997”

 

Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji. 

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.