Dyskusja z przedstawicielami Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie na temat przestępstw z nienawiści

Data publikacji: 22.05.2024

W dniu 22 maja br., na zaproszenie Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie na temat przestępstw nienawiści. Pomimo wielu różnic geograficznych i odmienności historyczno-kulturowych pomiędzy Polską a USA, już w pierwszych momentach dyskusji uczestnicy zgodzili się, że to groźne zjawisko nie zna granic i ma wspólny mianownik – nienawiść człowieka do człowieka, z powodu jego cech.

Stronę amerykańską reprezentowali George Semertsidis, szef Regionalnego Wydziału Bezpieczeństwa, Chirstopher Brest, attache ds. prawnych (FBI), Emily Martinez Roca, sekretarz ds. praw człowieka oraz Katarzyna Dragan, specjalista ds. politycznych. Swoimi doświadczeniami krajowymi i międzynarodowymi podzielili się insp. Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu KGP, insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka oraz kom. Karolina Bączek-Pyszczek, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP.

Z uwagi na wspomniane odmienności w kulturze i historii naszych narodów insp. Łaszkiewicz oprowadził amerykańską delegację po istotnych dla naszej tradycji miejscach w Komendzie Głównej Policji. Amerykanie mogli poznać krótką historię zbrodni katyńskiej jako aktu ludobójstwa dokonanego wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD, na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w sowieckich obozach zagłady i więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Odwiedzili miejsce, w którym znajdują się zdjęcia byłych i obecnego Komendanta Głównego Policji oraz historię rozwoju Policji. Zapoznali się z rotą ślubowania policyjnego oraz znaczeniem sztandarów policyjnych dla kultywowania historii i tradycji policyjnej. W wymownej ciszy zaprezentowano tablicę epitafijną poległych na służbie policjantów i policjantek.

W drugiej części spotkania, którego gospodarzem był insp. Robert Żółkiewski, w drodze ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń, amerykańska delegacja dowiedziała się jak wiele polska Policja robi na rzecz walki z przestępstwami z nienawiści. Uwaga została skupiona na kom. Bączek-Pyszczek, koordynatora do walki z przestępstwami z nienawiści, która w sposób niezwykle interesujący przekazała informację na temat policyjnych struktur zwalczających te przestępstwa, statystyki, trendy, zagrożenia oraz różne formy edukacji. W ramach ożywionej dyskusji uzupełnienia dokonał insp. Żółkiewski, który wskazał stronie amerykańskiej, jakie są strategiczne kierunki rozwoju i działań Policji, także na arenie międzynarodowej. Wskazał, że najbliższy czas będzie poświęcony na wsłuchiwanie się we wskazówki różnych środowisk, w tym naukowych i społecznych. Insp. Łaszkiewicz zaciekawił delegację przyjętym w Policji systemem ochrony praw człowieka opartym na unikatowej sieci policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Przekazał też informację o rozwojowym projekcie pn. Edukacja retrospektywna w Policji, którego ideą jest organizacja zajęć o charakterze historycznym oraz psychologicznym i socjologicznym, w miejscach upamiętniających zbrodnie ludobójstwa. Strony wzajemnie zapewniły się o kontynuacji współpracy w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści, ale także innych wyzwaniach stojących przed policjami.

tekst: insp. Krzysztof Łaszkiewicz Gabinet KGP

foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP