Forum Konsultacyjno-Doradcze

Data publikacji: 14.05.2024

We wtorek 14 maja br., dokładnie o godzinie 12.00, w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Konsultacyjno-Doradczego Komendanta Głównego Policji z udziałem insp. Marka Boronia - Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Rafała Kochańczyka - zastępcy Komendanta Głównego Policji i insp. Roberta Żółkiewskiego - dyrektora Gabinetu KGP. W skład Forum weszli eksperci z różnych dziedzin nauki, a jego Przewodniczącą została prof. dr hab. Ewa Jolanta Gruza.

Ideą powstania gremium była potrzeba interdyscyplinarnego dyskursu nad przeciwdziałaniem przestępczości oraz konsultowania i współopiniowania koncepcji zmian, strategii realizacji i struktury zadań, z udziałem grona ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie.

Do udziału w Forum, którego kadencja trwa dwa lata, zaproszono następujące osoby:

  1. Przewodnicząca Forum – prof. dr hab. Ewa Jolanta Gruza – pracownik naukowy w Katedrze Kryminalistyki  Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  2. członkowie Forum:
  • prof. dr hab. Michał Bijak – Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
  • prof. dr hab. Andrzej Misiuk – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • prof. dr hab. Andrzej Rychard – Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
  • dr Irena Doroszkiewicz – adiunkt w Zakładzie Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie,
  • dr Maria (Maki) Haberfeld – profesor nauk policyjnych w Departamencie Prawa, Policji i Administracji Sprawiedliwości Karnej w John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku,
  • dr Kornela Oblińska – adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • dr Mirosław Oczkoś – wykładowca w Podyplomowym Studium Public Relations przy Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Uniwersytecie Łódzkim,
  • Piotr Caliński – Prezes Zarządu Spółdzielni Bezpieczeństwo Obrotu Bankowego, wykładowca Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Collegium Civitas.

Forum będzie wspierać Komendanta Głównego Policji oraz jego zastępców w formułowaniu opinii (w tym w związku z podejmowanymi rozstrzygnięciami o charakterze strategicznym), doradzać w sprawach związanych z organizacją i działalnością Policji, udzielać pomocy koncepcyjnej w zakresie efektywnej realizacji ustawowych zadań Policji oraz inicjować i wspierać wszelkie formy publicznej dyskusji o sposobach poprawy bezpieczeństwa ludzi i ochrony porządku publicznego oraz skutecznego przeciwdziałania przestępczości.

Do udziału w pracach Forum planuje się także włączanie innych ekspertów z różnych dziedzin, zgodnie z potrzebami wynikającymi z Priorytetów Komendanta Głównego Policji.

BKS KGP
zdj. Jacek Herok, „Gazeta Policyjna”