Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Świąt Wielkanocnych

Data publikacji: 29.03.2024

Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji zwraca się do policjantów, policjantek, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów policyjnych oraz przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Życzenia wielkanocne Komendanta Głownego Policji. Wersja dostępna cyfrowo w załączniku.