Odprawa kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z oficerami łącznikowymi Policji

Data publikacji: 28.03.2024

W dniach 26 - 27 marca 2024 r. w Warszawie, odbyła się odprawa kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z oficerami łącznikowymi pełniącymi służbę w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym dniu w wydarzeniu uczestniczyli również oficerowie łącznikowi policji zagranicznych posiadający akredytację na terenie Polski.

W trakcie odprawy prelegentami byli przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości KGP, którzy omówili m.in. zagadnienia związane z międzynarodowymi aspektami zwalczania przestępczości narkotykowej, handlu bronią oraz bezpieczeństwa w sieci. Kierownictwo BMWP przedstawiło z kolei kluczowe wyzwania wynikające z przygotowań Policji do sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z uwzględnieniem roli i zadań oficerów łącznikowych w tym zakresie. Wśród poruszanych tematów znalazło się także podsumowanie bieżącej działalności oraz perspektywy dalszego funkcjonowania i rozwoju sieci polskich oficerów łącznikowych.

Odprawę swoją obecnością zaszczycił Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który podziękował uczestnikom za ich trudną oraz wymagającą służbę. Zwrócił uwagę na szczególny charakter obowiązków oficera łącznikowego oraz wymagania z nim związane, a także złożył zebranym życzenia z okazji nadchodzących Świąt.

Wspólne przedsięwzięcie było doskonałą okazją do rozwoju międzynarodowych kontaktów, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Budowanie wspólnego potencjału w obszarze spraw międzynarodowych oraz skuteczna wymiana informacji to główne kierunki działań na przyszłość.

W placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej obecnie służy 12 policjantek i policjantów w 11 różnych krajach świata (7 krajów UE oraz 4 spoza UE). Ich zadaniem jest prowadzenie wymiany informacji kluczowych z punktu widzenia Policji na podstawie kontaktów bilateralnych. Ponadto, do ich zadań należy nawiązywanie ścisłej współpracy z lokalnym służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo publiczne, a także reprezentowanie Komendanta Głównego Policji na arenie międzynarodowej. Z kolei na terytorium Polski akredytowani są przedstawiciele policji 15 państw (10 państw UE oraz 5 spoza UE).

(BMWP KGP)