XXXVI rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX w Kosowie

Data publikacji: 20.03.2024

W dniu 20 marca 2024 roku Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadził kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosowo).

Policjanci XXXVI rotacji JSPP zastąpili wracających do kraju po zakończeniu delegowania funkcjonariuszy XXXV rotacji JSPP, którzy kończą swoje delegowanie po 9 miesiącach służby w Kosowie. Transport funkcjonariuszy odbył się tym razem lotem cywilnym, z lotniska na warszawskim Okęciu.

W uroczystym spotkaniu z funkcjonariuszami wylatującymi z kraju udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Irmina Gołębiewska oraz Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych nadkom. Michał Damps.

Nadinsp. Roman Kuster w swoim wystąpieniu do policjantów zwrócił uwagę na zadania oraz rolę funkcjonariuszy polskiej Policji w kształtowaniu stabilizacji i pokoju w Kosowie. Podkreślił również trudny charakter misji, który wymaga pełnego zaangażowania i profesjonalizmu w reprezentowaniu Policji poza granicami kraju. Życzył wszystkim funkcjonariuszom spokojnej służby i bezpiecznego powrotu do kraju.

Obecna zmiana JSPP składa się ze 105 policjantów, wyselekcjonowanych podczas wieloetapowego procesu naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych we współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku. Stanowiska dowódcze objęli: podinsp. Krzysztof Kosiński jako dowódca XXXVI zmiany JSPP oraz podinsp. Bartosz Szynczewski jako zastępca dowódcy XXXVI zmiany JSPP.

Do głównych zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m.in. pomoc przy rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodową wchodzącą w skład misji EULEX. Za profesjonalizm, zaangażowanie i bezstronność, są wysoko oceniani nie tylko przez władze misji. Ponad dwudziestoletnia obecność polskiej Policji w Kosowie i jej działania na rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców, przekłada się również na uznanie wśród społeczeństwa kosowskiego, bez względu na narodowość.

(BMWP KGP)