Uroczystość wręczenia medali za udział w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX)

Data publikacji: 07.03.2024

W dniach 6 i 7 marca 2024 roku pełniący obowiązki Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń przewodniczył delegacji kierownictwa polskiej Policji podczas wizyty w bazie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Wydarzenie było okazją do odznaczenia medalami 78 funkcjonariuszy, którzy po raz pierwszy pełnią służbę w ramach tej misji.

Dla funkcjonariuszy służących w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji uroczystość ta oraz udekorowanie medalami stanowiły symboliczne podsumowanie ich 9-miesięcznej misji pełnionej poza granicami kraju. Podczas uroczystości insp. Marek Boroń wyróżnił również dziesięciu policjantów za wzorową służbę oraz zaangażowanie w wykonywaniu mandatowych zadań Misji.

Inspektor Marek Boroń wręczył odznaczenia wspólnie z Szefem Misji EULEX maj. gen. Giovanni Pietro Barbano, Zastępcą Szefa Misji EULEX panią Emily Rakhorst oraz Szefem Pionu Wsparcia Operacyjnego Misji EULEX panem Carlosem Pereirą.

W Kosowie służy obecnie XXXV zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Polscy policjanci są obecni w tym regionie nieprzerwanie od 1999 roku. Przez pierwszych 14 zmian Jednostka działała pod  auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a od 2008 r. zarządzana jest przez Unię Europejską. Polscy policjanci początkowo stacjonowali w miejscowości Prizren, następnie w Mitrowicy i kolejno w Prisztinie, stolicy kraju. Od 2012 roku bazą Jednostki Specjalnej Polskiej Policji jest ponownie Mitrowica.

Skład JSPP stanowi 105 policjantów z terenu całej Polski, pełniący służbę w 9-miesięcznych rotacjach. Dowódcą XXXV zmiany JSPP w Kosowie, która powróci do kraju pod koniec marca 2024 roku jest nadkom. Robert Stosio - funkcjonariusz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

W wizycie pełniącemu obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Markowi Boroniowi towarzyszyli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Ireneusz Sieńko oraz Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Michał Damps.

(BMWP KGP)