Hołd dla policyjnych komandosów

Data publikacji: 06.03.2024

Po nocnych uroczystościach w Magdalence ceremonia uczczenia poległych antyterrorystów z Zarządu Bojowego CBŚ KGP odbyła się również w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Zaproszonych gości powitał gospodarz miejsca dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła. - Podwarszawska miejscowość, spokojna, niczym niewyróżniająca się okolica, nierzucający się w oczy dom - zaczął swoje wystąpienie insp. Łukasz Pikuła. - W nocy z 5 do 6 marca 2003 r. mieszkańców Magdalenki wyrwała ze snu potężna eksplozja. To był początek wydarzeń, które stały się tragedią dla biorących w nich udział policjantów i ich rodzin. Do działań przeciwko najgroźniejszym, poszukiwanym przestępcom skierowano policyjnych antyterrorystów. Na miejscu doszło do sekwencji zdarzeń, których bilans był tragiczny. Przestępcy okazali się zdolni do użycia ukrytych ładunków wybuchowych, granatów oraz broni automatycznej wobec policjantów.

W wyniku wymiany ognia na miejscu zginął podkom. Dariusz Marciniak, a kilka dni później z odniesionych ran nadkom. Marian Szczucki. Siedemnastu funkcjonariuszy zostało rannych.

- Pamiętam tamten czas, bo byłem wtedy komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. To była bardzo trudna akcja.  - powiedział w swoim przemówieniu podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. - Doceniamy wasz wysiłek, wasze zaangażowanie, profesjonalizm. Oddajemy jednocześnie cześć tym, którzy zginęli, którzy nie wrócili już do swych domów. 

Głos zabrał również zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. - Cisza, która była dzisiaj w nocy podczas uroczystej zbiórki w Magdalence oddaje wszystko. Nie trzeba żadnych innych komentarzy - powiedział generał Roman Kuster. - Tamtej nocy w 2003 r. nie było ciszy. Tam była kanonada wystrzałów, wybuchów. Tą zbiórką  dowodzimy, że obecni są wśród nas: nadkom. Marian Szczucki i  podkom. Dariusz Marciniak. Pan minister wspomniał o trudnej służbie, służbie policyjnej. Ubierając multicama, czyli to umundurowanie, które wyróżnia dzisiejszych kontrterrorystów, a w ówczesnym czasie antyterrorystów bierze się ogromne ryzyko na swoje barki, bo to jest służba niebezpieczna. Wielokrotnie mówię podczas  uroczystości, że moim życzeniem byłoby, aby któregoś roku na Tablicy Pamięci w komendzie głównej nie przybyły kolejne tabliczki epitafijne... a jest ich teraz 125. 

Modlitwę za poległych policjantów poprowadził kapelan KGP ks. Wojciech Juszczuk SAC. Wśród zaproszonych gości, którzy oddali hołd poległym znaleźli się również: komendant CBŚP insp. Cezary Luba, zastępca komendanta stołecznego Policji nadkom. Krzysztof Ogroński oraz dowódca SPKP w Warszawie podinsp. Krzysztof  Funkiendorf, a także byli dowódcy jednostki, w tym nadinsp. w st. spocz. Dariusz Zięba.

Kilka miesięcy po tragicznych wydarzeniach w Magdalence  nastąpiła reorganizacja struktury AT i powstało Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, które po kolejnych przekształceniach działa dziś jako Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. 

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna