Zmiany kadrowe w Policji

Data publikacji: 16.02.2024

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Komendant Główny Policji z dniem 12 lutego 2024 r. odwołał z zajmowanego stanowiska i z dniem 13 lutego 2024 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji:

 • insp. Tomasza ZNAJDKA – Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 13 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji:

 • nadkom. Krzysztofa OGROŃSKIEGO – pozostającego w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 14 lutego 2024 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska:

 • insp. Roberta HOROSZA – dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Kadr  i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji:

 • insp. Milenę PIETRUŚ – zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kadr i Organizacji Policji Komendy Głównej Policji:

 • Panią Agnieszkę WINIARSKĄ – zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji:

 • mł. insp. Agnieszce SOWIŃSKIEJ-TURCZYK – naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Śledczego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji:

 • mł. insp. Annie KRZYWAŃSKIEJ – zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji:

 • mł. insp. Piotrowi DĄBROWSKIEMU – radcy prawnemu Zespołu Prawnego Centralnego Biura Śledczego Policji

Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji:

 • kom. Judycie PROKOPOWICZ – zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP:

 • mł. insp. Monikę GOLIK  radcę Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP:

 • mł. insp. Mariusza KRAKOWSKIEGO – zastępcę naczelnika Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP:

 • mł. insp. Stanisława DYRKA naczelnika Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP:

 • mł. insp. Ireneusza SIEŃKO – naczelnika Wydziału Prezydialnego Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP:

 • mł. insp. Katarzynę NOWAK – eksperta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:

 • nadkom. Annie PRZEWOR – radcy Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:

 • insp. Jarosławowi RYBCE  – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:

 • insp. Andrzejowi PATRZAŁKOWI – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach:

 • insp. Zbigniewowi NOWAKOWI – Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie

Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji:

 • insp. Edwarda SZYDŁOWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie