Oświadczenie w sprawie podwyższenia dodatków dla odchodzących policjantów na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego

Data publikacji: 26.01.2024

W dniu 23 stycznia br. po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach, do jakich miało dojść na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego, związanych z podwyższeniem dodatków dla odchodzących policjantów, insp. Marek Boroń, pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji polecił niezwłocznie przeprowadzić kontrolę.

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze Biura Kontroli KGP oraz Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP rozpoczęli na terenie KWP w Olsztynie kontrolę w trybie uproszczonym. Celem podjętych czynności było sprawdzenie prawidłowości przyznania dodatków do uposażenia policjantom, którzy złożyli raporty o przejście na emeryturę wraz z odwołanym ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomaszem Klimkiem.

W dniu 25 stycznia br. po zapoznaniu z wynikami kontroli Komendant Główny Policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec nadinsp. Tomasza Klimka w związku z przekroczeniem uprawnień.

Jednocześnie decyzją Pana Komendanta wszystkie rozkazy personalne o podwyższeniu dodatków służbowych i funkcyjnych wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wobec podległych policjantów kadry kierowniczej, którzy wraz z nim odchodzą w stan spoczynku, poddane zostaną procedurze stwierdzenia nieważności decyzji.

W trakcie wideokonferencji przeprowadzonej z kadrą kierowniczą polskiej Policji insp. Marek Boroń wyraził stanowczy sprzeciw wobec tak nagannych zachowań. Podkreślił, że nie ma w polskiej Policji zgody na tak rażące nadużycie uprawnień i zapewnił, że tego typu przypadki będą każdorazowo kompleksowo wyjaśniane, a osoby odpowiedzialne będą ponosić konsekwencje.

Sytuacja, jaka miała miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nie tylko godzi w wizerunek Policji, ale przede wszystkim rodzi negatywne skutki w środowisku policyjnym. Policjanci każdego dnia z narażeniem życia ciężko pracują na rzecz społeczeństwa i nie mogą mieć wątpliwości, że nagradzana będzie jakość ich służby dla obywateli, a nie nieformalne układy.

(KGP)