Pół wieku grania – Jubileusz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Data publikacji: 30.11.2023

Wielkie Święto Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach! Od 50 lat policyjni muzycy przenoszą publiczność w świat artystycznych wrażeń. W tym roku Orkiestra obchodzi swoje urodziny i z tej okazji w NOSPR zorganizowany został koncert "W Dymie Czasu". W wydarzeniu wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, a także kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy śląskiej Policji.

Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ma 50 lat. Została założona w 1973 roku i od początku istnienia zachwyca widownię swoimi występami. Muzycy uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, resortowych czy religijnych. Wielokrotnie reprezentowali śląski garnizon Policji na prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą. W ciągu półwiecza muzycy zagrali ponad 4000 koncertów na terenie całego kraju. W repertuarze orkiestry odnajdziemy utwory marszowe, koncertowe, transkrypcje muzyki symfonicznej, utwory religijne, a także opracowania standardów muzyki rozrywkowej. 

Za swoją działalność artystyczną oraz kultywowanie tradycji Górnego Śląska, Orkiestra została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jej skład liczy obecnie 32 policjantów - muzyków na czele z Kapelmistrzem asp. szt. Waldemarem Skotarskim, który nieustannie zabiega i dąży o wzbogacenie repertuaru oraz o nowych muzyków.

Sukcesem artystycznym Orkiestry jest z pewnością wydanie w listopadzie 2011 roku pierwszej płyty - „Policja Świątecznie” oraz udział w 2012 roku w uroczystościach upamiętniających tragedię polskich policjantów II RP w Ostaszkowie, Twerze i Miednoje. W 2012 roku została wydana również ich druga płyta - „Policja Rozrywkowo”. 

W kwietniu 2013 roku, po wielu latach funkcjonowania w strukturach Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, formacja stała się, obok orkiestr z Warszawy i Wrocławia, trzecią etatową orkiestrą polskiej Policji.

Jubileusz 50-lecia istnienia Orkiestry to idealna okazja do wydania kolejnej płyty. I tak się też stało - policyjni muzycy wzbogacili się o kolejny krążek - "W Dymie Czasu".

Wszyscy, którzy wzięli udział w dzisiejszym wydarzeniu w NOSPR, mieli okazję posłuchać między innymi tych utworów, które znalazły się na najnowszej płycie.

Koncert rozpoczął się przywitaniem gości przez organizatorów - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna oraz Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę. Następnie odegrano kilka utworów, podczas których w akompaniamencie orkiestry na scenie wystąpili: Natalia Niemen, Sylwia Banasik-Smulska, Karolina Leszko, Marcin Jajkiewicz i Mateusz Ziółko. 

Spotkanie prowadzili: Aneta Legierska - Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego do spraw subregionu południowego oraz podkom. Marek Jon z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

W dalszej części uroczystości szef śląskich policjantów nadinsp. Roman Rabsztyn wręczył asp. szt. Waldemarowi Skotarskiemu oraz Prezydentowi Miasta Katowice Marcinowi Krupie odznaczenie Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to pierwsze tego rodzaju odznaczenie ustanowione przez katowicką komendę wojewódzką. 

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach" powstała w 2023 roku z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna. Wstążka medalu nawiązuje kolorystyką do munduru wyjściowego policjanta, a dekoracyjne motywy w kształcie stylizowanego liścia palmy pod głowicą sztandaru na awersie nawiązują do tradycji i etosu służby w 20-leciu międzywojennym.

Kolejno nadinsp. Roman Rabsztyn wraz z asp. szt. Waldemarem Skotarskim wręczyli złote płyty I Zastępcy Komendanta Głównego Policji i Prezydentowi Miasta Katowice. Płytę otrzymał także Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i sam kapelmistrz śląskich muzyków.

Na koniec wszyscy mogli usłyszeć występy wokalne gości specjalnych oraz orkiestry, którzy wspólnie zaprezentowali kilka utworów.