Odznaczenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Data publikacji: 14.11.2023

Dziś, 14 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom Policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu z rąk Komendanta Głównego Policji odebrało wyróżnienia 92 funkcjonariuszy i 63 pracowników Policji.

Na uroczystości zorganizowanej przez Gabinet Komendanta Głównego Policji obecni byli gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, wraz z zastępcami – nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem. Wśród zaproszonych gości byli gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gen. bryg. Marek Wawrzyniak – Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ks. Biskup Wiesław Lechnowicz – Biskup Polowy Wojska Polskiego i Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, ks. Arcybiskup Jerzy Pańkowski – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Obecni byli także generałowie i komendanci Policji oraz dowódcy, księża kapelani, przedstawiciele biur, departamentów i dyrektorzy biur KGP. Nie zabrakło również przedstawicieli związków zawodowych policjantów i pracowników policji, fundacji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, policjantów i pracowników KGP. 

Po wprowadzeniu Sztandaru Komendy Głównej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości wręczył odznaczenia funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Na wniosek Ministra SWiA za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczono Medalem za Długoletnią Służbę 74 osoby. Wyróżnionych, za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Medalem za Zasługi dla Policji zostało 41 osób. Odznakę Zasłużony Policjant otrzymało 30 funkcjonariuszy. Nadaje się ją policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych.

Ponadto Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległość, ustanowiony w 2018 roku, otrzymały 2 osoby. Jest to nagroda przyznawana na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył również 9 osobom jubileuszowe listy gratulacyjne z okazji 30. i 20-lecia pracy i służby.

– Obchodzona w tym roku 105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to ważny dzień w sercu każdego Polaka. Dzisiaj mamy wielkie szczęście, aby żyć w wolnej, bezpiecznej i Niepodległej Polsce. Jednym z fundamentów wolności jest bezpieczeństwo, zarówno to zewnętrzne, fundamentalne, jak i równie ważne w czasie pokoju, wewnętrzne. O to bezpieczeństwo wewnętrzne przede wszystkim dba największa, powołana do tego celu formacja mundurowa – Polska Policja. To Wy tworzycie mózg tej formacji. To dzięki Wam Polska Policja jest tak profesjonalną formacją, jak oceniają ją nasi obywatele. Na przestrzeni ostatnich lat te oceny społecznego zaufania są niezwykle wysokie. To co nas cieszy to spadający poziom przestępczości. W badaniach Centrum Badania Opinii Społecznej 88% badanych wskazało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, a 96% czuje się bezpiecznie w okolicy miejsca zamieszkania. Niekwestionowaną zasługą w poczuciu bezpieczeństwa Polaków jest Wasza służba i praca. Za Waszą niezwykłą pracę, służbę, oddanie i poświęcenie oraz profesjonalizm pragnę w imieniu kierownictwa KGP nisko się Wam pokłonić i bardzo podziękować. To co robicie każdego dnia przekłada się na wysokie wskaźniki bezpieczeństwa – gratulował wyróżnionym gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Uroczystą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

Tekst: Katarzyna Chrzanowska, foto: Krzysztof Chrzanowski / BKS KGP