Nowy oficer łącznikowy polskiej Policji we Francji

Data publikacji: 06.11.2023

W dniu 26 października 2023 roku kom. Renata Graf, funkcjonariuszka garnizonu dolnośląskiego objęła stanowisko oficera łącznikowego Policji w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

Policjantka posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane ze służbą w pionie kryminalnym. Do głównych zadań oficera łącznikowego Policji w Paryżu należy:

  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z przedstawicielami policji oraz żandarmerii francuskiej, a także z krajowymi komórkami Interpolu, Europolu, Sirene oraz oficerami łącznikowymi państw trzecich,
  • realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej,
  • promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Aktualnie biura oficerów łącznikowych Policji funkcjonują w 11 krajach. W 2024 roku planowany jest rozwój sieci oficerów łącznikowych o kolejne kierunki.

(BMWP KGP)