Uroczystość przy Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji: 20.07.2023

Jednym z głównych punktów każdych centralnych obchodów Święta Policji jest pamięć o poprzednikach i tych funkcjonariuszach, którzy oddali na służbie życie. Święto Policji w Komendzie Głównej Policji zawsze zaczyna się od wspomnienia tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Nie inaczej było i w tym roku. Przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przy Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji odbyły się uroczystości upamiętniające poległych na służbie policjantów.

Przed Tablicą Pamięci odbyła się uroczystość, którą poprzedziło złożenie wieńców przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji. Monument, gdzie złożona jest ziemia z dołów śmierci w Miednoje, poświęcony jest przedwojennym stróżom prawa, którzy zostali zamordowani w ZSRR podczas II wojny światowej. Wieniec przed obeliskiem złożyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami.

Następnie przed Tablicą Pamięci w gmachu KGP, gdzie umieszczone są inskrypcje epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy oddali życie w związku ze służbą, ratując innych bądź stając w ich obronie, odbyła się uroczysta zbiórka. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejem Pobożym, Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem oddali hołd poległym na służbie policjantom składając wieniec kwiatów.

***

W hołdzie składanym koleżankom i kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, co roku odbywa się ceremonia odsłonięcia kolejnych tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci oraz wpięcie nowych kart do Księgi Pamięci. To szczególnie wzruszający i podniosły moment dla całej policyjnej formacji. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje hołd i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Tablica Pamięci ku czci Poległych Policjantów powinna być pusta, nie powinno być tam żadnego nazwiska – jednak służba i zawód policjanta należy do jednych z najniebezpieczniejszych i choć robimy wszystko, aby nie pojawiały się na Tablicy nowe nazwiska, zdajemy sobie sprawę, że jest to trudne do wykonania.

Dlatego pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli nigdy nie zaginie, podobnie jak i pamięć o policjantach z całego świata, którzy ratując innych, sami oddali swoje życie.

(KGP)

Zdjęcia: Katarzyna Chrzanowska - BKS KGP