Uroczysta zbiórka w Szkole Policji w Słupsku z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji

Data publikacji: 19.05.2023

18 maja 2023 roku w Szkole Policji w Słupsku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Romana Kustera.

Wspomniany kurs został zrealizowany przez Szkołę Policji w Słupsku w dniach 17 kwietnia – 18 maja 2023 r., a jego zwieńczeniem była uroczysta zbiórka z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Romana Kustera, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, insp. Piotra Cekały, Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Pana Marka Golińskiego, a także kapelana Szkoły Policji w Słupsku, ks. Wojciecha Filimona.

W imieniu Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka, nadinsp. Roman Kuster pogratulował policjantom ukończenia kursu oraz życzył powodzenia w trakcie trwania misji. W swoim wystąpieniu Komendant zwrócił uwagę na wyzwania z jakimi w ostatnim czasie mierzyli się polscy policjanci w Kosowie: napięciami po konieczności zmiany serbskich tablic rejestracyjnych, czy zbiorowym odejściem ze służby policjantów na północy Kosowa. Wspomniał także o zmianie programu szkolenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w JSPP w Kosowie, która służyć miała zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa policjantów, poprzez poszerzenie wiedzy specjalistycznej między innymi z zakresu medycyny pola walki. Policjantom, którzy 13 czerwca 2023 r. rozpoczną służbę w ramach XXXV rotacji JSPP przypomniał, jak wielkim zaszczytem dla każdego funkcjonariusza jest reprezentowanie Policji i Polski na arenie międzynarodowej. Dodatkowo Komendant życzył wszystkim satysfakcji z pełnienia nowych obowiązków, bezpiecznego powrotu do kraju, a także „policyjnego szczęścia”.

Podczas uroczystości głos zabrał również Komendant Szkoły Policji w Słupsku, insp. Piotr Cekała. Podkreślił, że program, w oparciu o który zrealizowano szkolenie  został zaktualizowany i wzbogacony o elementy związane z medycyną pola walki, wyszkoleniem strzeleckim, obsługą nowoczesnego sprzętu bojowego, a także procedurami działań oddziałów zwartych Policji. Wszystko to w trosce o adekwatne przygotowanie policjantów do aktualnych wyzwań w Kosowie.

Na zakończenie uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Policji wręczył dowódcy XXXV zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, kom. Robertowi Stosio, flagę państwową, która zawiśnie w polskiej bazie w Kosowie, symbolizując obecność polskiej misji policyjnej w tym regionie.

(BMWP KGP)