Umowa na cztery nowe Belle-407GXi dla polskiej Policji podpisana

Data publikacji: 17.02.2023

Do końca 2023 r. lotnictwo polskiej Policji dysponować będzie w sumie siedmioma nowoczesnymi lekkimi śmigłowcami wielozadaniowymi. Dziś w samo południe w Komendzie Głównej Policji została podpisana umowa na dostawę czterech nowych maszyn patrolowo-obserwacyjnych Bell-407GXi przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka i Prezesa JB Investments Jana Borowskiego oraz członków zarządu firmy JB Investments: Magdalenę Karską i Stanisława Borowskiego-Wilczyńskiego. Śmigłowce zostaną zakupione w ramach projektu pn. „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logo Funduszy Europejskich, flga Polski i Unii Europejskiej

W dzisiejszym spotkaniu w Sali im. Generałów Polskiej Policji uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, insp. Adam Kachel - dyrektor Głównego Sztabu Policji, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Piotr Owsiewski, Małgorzata Kubicka - Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP, insp. pil. Robert Sitek – naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP oraz Anna Luchcińska - zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP.

- W tym roku obchodzimy istnienie 30-lecia naszej firmy. W tym czasie w przetargach publicznych dostarczyliśmy już 53 samoloty i śmigłowce dla różnych instytucji, w tym dla polskiej Policji. Teraz mamy zaszczyt być stroną umowy na dostawę kolejnych 4 maszyn Bell 407 i - jak ostatnio sprawdziłam - łącznie z siedmioma śmigłowcami będziecie Państwo wśród instytucji publicznych największym użytkownikiem maszyn tego typu w Europie. Zadbamy o to, aby to zamówienie zostało zrealizowane z jak największą starannością.  … - powiedziała Magdalena Karska, Członek Zarządu JB Investments.

- W ostatnich latach bardzo mocno postawiliśmy na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i aby to osiągnąć wzmacniamy potencjał techniczny naszej formacji. Właśnie dlatego te cztery, najnowsze śmigłowce będziemy chcieli wykorzystać przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Chcemy, aby docelowo każdy z nich był wyposażony w system obserwacji lotniczej. Chciałbym jednak podkreślić, że zakup śmigłowców to tylko jeden z elementów całego systemu, finansowanego w dużym stopniu z funduszy europejskich. Całkiem niedawno kupiliśmy też największą w Europie liczbę najnowocześniejszych motocykli oraz innego sprzętu ułatwiającego obsługę zdarzeń drogowych, które również pomogą naszym funkcjonariuszom w realizacji tego niezwykle ważnego celu spoczywającego na barkach polskiej Policji, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na drogach całego kraju - powiedział podczas dzisiejszego spotkania nadinsp. Dariusz Augustyniak, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Projekt pn. „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, w ramach którego dostarczone zostaną nowe śmigłowce i przeszkolony będzie personel lotniczy (piloci i mechanicy), będzie realizowany na obszarze całej Polski, a nowe maszyny, stacjonujące docelowo w różnych jednostkach, umożliwią nadzór nad ruchem drogowym w dowolnym miejscu w kraju. W perspektywie długofalowej takie rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, ma być też odpowiedzią na problemy ograniczające rozwój społeczno-ekonomiczny państwa, które ponosi koszty wypadków i kolizji drogowych. Wartość projektu wynosi 159 500 000 zł.

Jednym z narzędzi niezbędnych do realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach w zakresie monitorowania ruchu drogowego są śmigłowce wyposażone w systemy obserwacji lotniczej (SOL) z radiową transmisją obrazu. Śmigłowce te wykorzystywane są już przez Lotnictwo Policji wraz ze służbą ruchu drogowego do kontroli dynamicznej ruchu pojazdów.

Dzięki możliwości lotu z małymi, jak i dużymi prędkościami w szerokim zakresie wysokości lotu oraz niezależności działania w stosunku do istniejącej oficjalnej infrastruktury lotniczej, w ramach wsparcia systemu zarządzania ruchem drogowym, śmigłowce te wykorzystywane będą m.in. do:

  • monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz granicach dużych aglomeracji miejskich;
  • ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami „piractwa drogowego”;
  • sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń;
  • prowadzenia i koordynacji działań pościgowych za sprawcami wypadków drogowych oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.  

***

Bell-407 GXi jest to lekki śmigłowiec wielozadaniowy, patrolowo-obserwacyjny umożliwiający zabranie na pokład załogi składającej się z: 1 lub 2 pilotów, operatora SOL/mechanika oraz do 4 pasażerów. Wykorzystywany jest do zabezpieczenia imprez masowych, poszukiwań czy pościgów. Umożliwia wykonywanie operacji lotniczych zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG. Prędkość przelotowa, jaką może osiągnąć to 216 km/h, a zasięg  - ok. 600 km.

Obecnie Lotnictwo Policji eksploatuje 12 maszyn: 2 śmigłowce typu Mi-8, 2 - W-3 „Sokół”, 2 Belle-206B-III Jet Ranger, 3 śmigłowce S-70i Black Hawk oraz 3 Belle-407GXi, zakupione w 2019 r. Dwa z nich stacjonują w Zarządzie Lotnictwa Policji w Warszawie, a jeden został przekazany do KWP w Poznaniu. Zakup kolejnych czterech maszyn pozwoli też na ujednolicenie floty, co stanowi jeden z priorytetów w koncepcji dalszego efektywnego funkcjonowania policyjnego lotnictwa. Umożliwi tym samym wprowadzenie nowych śmigłowców w miejsce już wysłużonych i wycofywanych maszyn.

Tekst: BKS KGP (na podstawie materiałów GSP KGP i Gabinetu KGP)
Foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP