Pamiętamy!

Data publikacji: 06.01.2024

Nasz Kolega podinspektor Bogdan Laskowski odszedł 19 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

PODINSPEKTOR BOGDAN LASKOWSKI
ur. 1949 r. - zm. 2005 r.
Dowódca Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji ONZ w Liberiipodinspektor Bogdan Laskowski

Służbę rozpoczął 1 grudnia 1975 r. w Wydziale Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bielsku-Białej, a następnie służył w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w delegaturze w Bielsku-Białej.

W 1993 r. został delegowany do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na szkolenie specjalistyczne. W latach 1993-1994 został wysłany na misję ONZ (UNPROFOR - Jugosławia) w charakterze obserwatora policyjnego. W 1995 r. pełnił służbę jako zastępca dowódcy kontyngentu w siłach pokojowych ONZ (UNIPTF) w byłej Jugosławii, Bośni i Hercegowinie. Do kraju powrócił w 1996 r. W latach 1997-1999 został ponowne delegowany do służby w polskiej grupie policyjnej UNIPTF.

W latach 2000-2001 przebywał w Albanii w ramach misji pokojowej Multinational Advisory Police Element (MAPE) - operacji unii zachodnioeuropejskiej. W 2002 r. został ponownie delegowany do Bośni i Hercegowiny. W 2004 r. służył w polskim kontyngencie policyjnym misji ONZ w Liberii (UNMIL) jako jego dowódca. Krótko przed zakończeniem służby, 6 stycznia 2005 r., zmarł na malarię mózgową w Monrowii — stolicy Liberii w jordańskim szpitalu wojskowym.

Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Jako jednemu z najbardziej doświadczonych oficerów misji pokojowych i operacji policyjnych powierzano mu pełnienie funkcji zastępcy i dowódcy kontyngentu. W trakcie wszystkich misji pełnił służbę w stałym zagrożeniu zdrowia i życia, w trudnych warunkach socjalnych. Za osiągnięcia w służbie został wyróżniony brązową odznaką „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi” i brązową odznaką „W służbie narodu”.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został pośmiertnie awansowany na stopień podinspektora Policji.