Nowe przepisy dotyczące opiniowania służbowego policjantów

Data publikacji: 16.12.2010

Nowe terminy opiniowania, rezygnacja ze stosowania ocen okresowych i wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia rozmowy z podwładnym przed przystąpieniem do sporządzenia opinii – to tylko niektóre zmiany, które wprowadza nowe Rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Zmienione przepisy obowiązują od dziś.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia2010 roku w sprawie opiniowania służbowego policjantów wprowadza istotne zmiany w kwestii opiniowania funkcjonariuszy, m. in.:

  • Nowe terminy opiniowania policjantów
  • Opiniowanie policjantów także w służbie kontraktowej i kandydackiej
  • Możliwość przesunięcia terminu opiniowania policjanta o okres zwolnienia z obowiązków wykonywania zadań służbowych, udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych
  • Rezygnacja ze stosowania ocen okresowych
  • Obowiązek przeprowadzania z opiniowanym rozmowy przed przystąpieniem do sporządzania opinii, co udokumentowane zostanie w formularzu opinii służbowej
  • Rezygnacja z części opisowej opinii
  • Modyfikacja procedury odwoławczej