Oddaliśmy cześć pamięci poległych policjantów

Data publikacji: 23.12.2022

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Pawłem Dobrodziejem w imieniu kierownictwa polskiej Policji, wszystkich policjantów i pracowników Policji, złożyli dzisiaj kwiaty przed Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy Głównej Policji oraz przed obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska". Szefowie Policji uczcili w ten sposób pamięć o poległych policjantach i oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Przez swoją obecność przed obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska" oraz pochylenie głów przed Tablicą Pamięci z tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów, środowisko policyjne oddaje hołd i podkreśla zobowiązanie do zachowania w pamięci wszystkich policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli podczas służby.

Cześć pamięci naszych Kolegów, którzy wypełnili rotę policyjnego ślubowania do końca, oddając swe życie na służbie. Pozostaną w naszej pamięci i na kartach historii polskiej Policji. Pozostaną na zawsze w naszych sercach.

(BKS KGP)