Spotkanie opłatkowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z kadrą kierowniczą Policji

Data publikacji: 22.12.2022

Tradycyjnie już, jak co roku, 22 grudnia br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie opłatkowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z kadrą kierowniczą Policji.

Tegoroczną uroczystość rozpoczął nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, życząc zgromadzonym, aby w Święta Bożego Narodzenia nikt nie został sam. Dziękował wszystkim, którzy pomagają Fundacji w prowadzeniu działalności społecznej. Następnie członek rady Fundacji, Maciej Sławiński, odczytał swój autorski tekst traktujący o dwudziestopięcioleciu fundacji.

Już tyle lat minęło, wartkim nurtem popłynęło, ku swojemu przeznaczeniu.

To jest, pomocy, niesieniu rodzinom osieroconym, samym sobie zostawionym, przez ojców i mężów, którzy wierni przysiędze, bronili uczciwych przed agresją złych ludzi.

W Fundacji agendach, sieroty i wdowy atencji potęgę znajdą, we wsparciu realnym, lecz także moralnym, doznając wiary, że dobroć nie może mieć miary.

Kolejnym elementem spotkania było wręczenie medalu „Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile” przyznawanego przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w uznaniu szczególnego wkładu w rozwój i wspieranie Fundacji dla insp. Przemysława Więcława, dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP. Z okazji 25-lecia jedną ze statuetek przyznano Panu Romanowi Miśkiewiczowi za wieloletnie wspieranie fundacji.

Następnie głos zabrała Prezes Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, która dołączyła się do życzeń, podsumowując 25 lat działania Fundacji oraz wspominając wcześniejsze spotkania wigilijne.

– Zebraliśmy was również po to, żeby się wam pokłonić i podziękować za waszą pomoc realną, namacalną i fizyczną. Cieszę się, że Fundacja cieszy się mirem u was wszystkich. Jest to wielkie wspólne dzieło i za to wam dziękuję, że zdołaliśmy stworzyć tak wielką pomoc w naszym środowisku policyjnym. – mówiła Prezes Zarządu Fundacji.

W uroczystości wzięli również udział kapelani Policji ks. Wojciech Juszczuk i ks. Andrzej Bołbot, którzy odczytali fragment ewangelii mówiący o Bożym Narodzeniu i poświęcili opłatki.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk życzył zebranym spokojnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia.

– Niech to będzie czas dla nas wszystkich, gdzie wejdźmy w ciepło rodzinnego nastroju i atmosfery. Gdzie złączymy się z naszymi najbliższymi i niech nic nie przerywa wzajemnych życzeń, dźwięków kolęd i wspólnej modlitwy. Przy wigilijnym stole pamiętajmy szczególne o podopiecznych Fundacji i bądźmy z nimi. Twórzmy wspólnie jedną wielką policyjno-fundacyjną rodzinę dobrych ludzi, dobrych serc i ciepłych myśli.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach od 1997 r. pomaga rodzinom osieroconym przez policjantów poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych, a będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Brak najbliższej osoby w rodzinie to ogromna tragedia, która potęguje się szczególnie w okresie bożonarodzeniowym. Pamięć o rodzinach policjantów, którzy utracili życie podczas służby, winna być podtrzymywana przez środowisko policyjne i społeczeństwo. Spotkania wigilijne są również wyrazem takiej pamięci.

Podcast o Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

(KCh, IP)