Nowe Black Hawki dla polskiej Policji

Data publikacji: 09.12.2022

W ciągu najbliższych dwóch lat lotnictwo polskiej Policji powiększy swój potencjał o dwa kolejne śmigłowce typu S-70i Black Hawk. Dzisiaj w nowym hangarze Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, podpisane zostały dwie umowy: jedna trójstronna wspólnie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, która pozwoli na sfinansowanie zakupu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a druga dwustronna na dostawę przez PZL Mielec nowych wielozadaniowych śmigłowców wraz z pakietem szkoleniowym, częściami zapasowymi i wyposażeniem.

Komenda Główna Policja otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 350 000 000 zł w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 7.3 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

W ramach projektu pn. Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności, przewidziano realizację dwóch zadań: zakupu śmigłowców wielozadaniowych typu Black Hawk wraz ze szkoleniem personelu i częściami zamiennymi oraz zakupu dodatkowego wyposażenia do akcji ratowniczo-gaśniczych. Dostawę pierwszego śmigłowca przewiduje się na wrzesień 2023 r., natomiast drugiego na IV kwartał 2024 r.

- W 2018 roku podpisaliśmy porozumienie na zakup dwóch pierwszych śmigłowców, a dzisiaj spotkaliśmy się po raz trzeci. To świadczy o tym, że sprzęt, który Państwu dostarczamy, spełnia oczekiwania, oraz że nasza współpraca układa się bardzo dobrze - mówił Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. - Chciałbym podziękować wszystkim policjantom i pracownikom Straży Pożarnej za ich codzienną, ciężką pracę. Mam nadzieję, że śmigłowce przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa polskich obywateli, ale również przyczynią się do bezpieczeństwa waszej pracy.

Głównym zadaniem śmigłowców będzie ochrona bioróżnorodności poprzez wspieranie między innymi akcji gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w najwyższych formach ochrony przyrody, jakim są parki narodowe, ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych, w tym wywołanych zatorami lodowymi w okresie zimy oraz wczesnowiosennych roztopów, jak również realizacja innych zadań ustawowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup sfinansowany będzie w 100% ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową trójstronną.

– Spotkaliśmy się też po to, by oddać należną cześć wszystkim funkcjonariuszom Policji i Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnią każdego dnia służbę pełną determinacji. Ale by pełnić ją dobrze muszą mieć odpowiedni sprzęt. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jako Narodowy Fundusz, że możemy wspomóc polskie służby. Panowie generałowie, chcę podziękować wam w szczególny sposób, gdyż macie umiłowanie formacji, którym przewodzicie i to umiłowanie mocno nas przekonało – podziękował Przemysław Ligenza, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inicjatorem pozyskania środków finansowych z NFOŚiGW była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, której kierownictwo na podstawie pozytywnych doświadczeń z ubiegłorocznych działań gaśniczych w Turcji oraz tegorocznych w Czechach dostrzegło możliwość szerszego wykorzystania śmigłowca S-70i Black Hawk w celu ochrony bioróżnorodności poprzez ochronę pożarową rozległych obszarów przyrodniczych.

Generalny brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powiedział - Szanowni Państwo dzisiaj mamy efekt rozmów prowadzonych od trzech miesięcy. Jest nim umowa, dzięki której już w przyszłym roku, we wrześniu, wyląduje pierwszy ze śmigłowców i będziemy mogli działać na rzecz działań gaśniczych. Wiele wspólnie zrobiliśmy, dużo się mówi o misjach zagranicznych w Turcji i w Czechach, ale też akcje na terenie Polski powodują, że te śmigłowce są podrywane. Współpraca wspaniale się układa i dziś Państwowa Straż Pożarna może być częścią wielkiej floty bezpieczeństwa Polski w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Trzy tego typu maszyny już od czterech lat wykorzystywane są w polskiej Policji nie tylko do zadań typowo policyjnych, np. wspierania działań kontrterrorystów, policjantów prewencji, ruchu drogowego ale także, jak to było przez kilkanaście miesięcy, do monitorowania rejonu granicy polsko-białoruskiej, czy wspomagania działań służb ratowniczych, np. straży pożarnej czy TOPR.

- Gdy obejmowałem zaszczytne stanowisko Komendanta Głównego Policji w 2016 roku, jedną z pierwszych informacji, która do mnie dotarła była ta o stanie floty statków powietrznych polskiej Policji i była fatalna. Pierwszy zakupiony Black Hawk dla polskiej Policji był technologicznym skokiem, ale historycznym wydarzeniem było to, że Black Hawk przybrał biało czerwone barwy. Nawet w najpiękniejszych marzeniach nie przyszło mi do głowy, że 5 lat później będziemy mówić już o pięciu nowych, nowoczesnych śmigłowcach dla Policji. Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie moi wspaniali przedmówcy. Kłaniam się nisko głównemu autorowi tego sukcesu, panu prezesowi Przemysławowi Ligenzie i wszystkim tym, którzy ciężko pracowali nad przygotowaniem tych porozumień – powiedział generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

BLACK HAWK W AKCJI

Od lipca ub. r. Policja wspiera Straż Graniczną, monitorując, także z pokładu Black Hawka, wyznaczony obszar przygraniczny. Do zadań załogi śmigłowca należało oprócz patrolowania wyznaczonego odcinka, prowadzenie rozpoznania, rejestrowanie obrazu i współpraca z pionem kryminalnym przy zwalczaniu zjawisk przestępczych powiązanych z nielegalną migracją.

W lutym ubiegłego roku policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk po raz pierwszy zastępował maszynę TOPR-u, w której musiano wymienić silniki. Zaledwie cztery godziny po przylocie policyjna załoga wystartowała z ratownikami na pomoc turystom. Ich pomoc okazała się też niezbędna, gdy kolejnego dnia trzeba było podjąć działania ratownicze.

Do wyjątkowych zadań realizowanych z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka należały z pewnością akcje gaszenia rozległych pożarów, jak to było w ubiegłym roku w Turcji, a w tym roku na Mazowszu i w Czechach. Akcja ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Turcji była pierwszą wspólną misją poza granicami kraju. Ze strony Policji  brało w niej udział czterech pilotów oraz czterech mechaników pokładowych. Przez tydzień policyjnym Black Hawkiem w ekstremalnych warunkach pomagali z powietrza gasić pożary na południu kraju. Z wykorzystaniem specjalnego zbiornika na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów wykonali w tym czasie 214 zrzutów, czyli ponad 640 ton wody, głównie w miejsca, gdzie było to możliwe jedynie ze śmigłowca.

Jedna z załóg, która wówczas walczyła z ogniem, także w tym roku na pokładzie Black Hawka mierzyła się z żywiołem, tym razem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Wspólnie z trzema strażakami Państwowej Straży Pożarnej zdobyte podczas ubiegłorocznej misji  doświadczenie wykorzystali także i tym razem, każdego dnia w pełni profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem wspierając czeskie służby ratownicze. Podczas ciężkiej, wielogodzinnej pracy w powietrzu łącznie wykonali około 500 zrzutów, czyli około 1,5 mln litrów wody na miejsca objęte pożarem. To była tytaniczna i bardzo niebezpieczna praca, w której liczyła się precyzja i właściwe manewrowanie śmigłowcem.

Innymi niezwykle ważnymi zadaniami, które realizowali w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy policyjni lotnicy na pokładzie Black Hawków były loty z organami do transplantacji. Tu gdzie liczyła się niemal każda minuta, wszystkie zostały wykonane przed czasem, jaki został wyznaczony do wykonania zadania. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom, także z wykorzystaniem tej właśnie maszyny, ponad 20 pacjentów aktualnie może cieszyć się zdrowiem i życiem.

Wyjątkowe działania, jakich podejmowali się policyjni lotnicy, wykorzystując policyjne Black Hawki to jedynie dodatek do zadań, jakie na co dzień realizują. Uczestniczą w policyjnych zabezpieczeniach imprez masowych, bardzo często współpracują z kontrterrorystami, funkcjonariuszami operacyjno-dochodzeniowymi, negocjatorami czy technikami kryminalistyki, którzy transportowani są drogą powietrzną do zadań służbowych w terenie, biorą też udział w poszukiwaniu zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości czy współpracują z funkcjonariuszami rozpracowującymi grupy przestępcze zajmujące się np. handlem narkotykami, czy też kradzieżami pojazdów.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Różnorodność wykonywanych zadań z wykorzystaniem policyjnych śmigłowców typu S-70i Black Hawk wymaga od policyjnych pilotów i crew chiefów wyjątkowych umiejętności i profesjonalnego działania w różnych akcjach często o najwyższym stopniu ryzyka, a tym samym ciągłego doskonalenia. Możliwość przećwiczenia różnych elementów podczas organizowanych cyklicznie szkoleń z udziałem policyjnych kontrterrorystów, policjantów pionu kryminalnego i funkcjonariuszy innych służb pozwala na dobre przygotowanie, także do działania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Międzynarodowe warsztaty strzeleckie BOA Shooting Workshop, międzynarodowe warsztaty policyjnych spadochroniarzy, międzynarodowe warsztaty K9 przewodników psów bojowych, szkolenie przewodników psów tropiących szkolonych według założeń mantrailingu, ćwiczenia wysokościowe na okrętach w Zatoce Gdańskiej i platformie wiertniczej usytuowanej na wodach Morza Bałtyckiego, manewry zgrywające służby i instytucje czy ćwiczenia z ratownikami medycznymi to tylko niektóre z przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk.

Podczas szkoleń ćwiczono m.in.: różne warianty przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną czy też awarią techniczną na obszarze lądowym i morskim, scenariusze działań gaśniczych podczas pożarów wielkopowierzchniowych w terenie trudno dostępnym i wykorzystanie technik linowych do działań ratowniczych i przeciwpowodziowych.

***

Śmigłowce typu S-70i Black Hawk zastąpiły zużyte maszyny starszej generacji. To wielozadaniowe maszyny transportowe o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej (297 km/h). Maksymalnie śmigłowiec tego typu osiągnąć może 350 km/h. Zatankowanie 1600 l paliwa pozwala na pokonanie nim około 700 km na jednym zbiorniku, czyli praktycznie odległości między dwoma najbardziej oddalonymi od siebie miejscami w kraju, a dzięki zamontowaniu na pokładzie jednego z Black Hawków dodatkowego zbiornika paliwa możliwy do przelotu dystans jeszcze się zwiększa. Do obsługi potrzebnych jest co najmniej 3 członków załogi: dwóch pilotów i crew chief, czyli szef pokładu. Na pokład można zabrać do 13 pasażerów. Dotychczas policyjni lotnicy wylatali tymi śmigłowcami łącznie ponad 1940 godzin.

Obecnie flota Lotnictwa Policji to 12 maszyn: 2 śmigłowce typu Mi-8, 2 - W-3 „Sokół”, 2 Belle-206B-III Jet Ranger, 3 Belle-407Gxi i 3 – S-70i Black Hawk (dwa z nich w służbie od 30 listopada 2018 r. a jeden od końca marca 2019 r.). Siedem z nich, w tym najnowsze policyjne śmigłowce, czyli dwa Belle-407GXi i trzy Black Hawki oraz starsze Mi-8 stacjonują w Zarządzie Lotnictwa Policji w Warszawie, pozostałe w bazach terenowych rozlokowanych na terenie kraju: w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.

Zakup pierwszych trzech Black Hawków, które wykorzystuje obecnie polska Policja, sfinansowany był z Programu Modernizacji Służb Mundurowych podległych MSWiA i stanowił, z zakupionymi trzema Bellami-407GXi, przełom w wyposażeniu lotnictwa policyjnego. S-70i cieszą się ogromnym zaufaniem pilotów. Dotychczas nigdy ich nie zawiodły, także podczas trudnych, zagranicznych misji.

Powiększenie floty śmigłowców o kolejne nowoczesne maszyny, zakup specjalistycznego sprzętu obsługowego oraz modernizacja infrastruktury hangarowej w centralnej bazie i bazach terenowych to niezwykle ważny krok do unowocześnienia Lotnictwa Policji, a tym samym do realizacji wielu różnorodnych zadań w zakresie bezpieczeństwa.

Zapraszamy na stronę Lotnictwa Polskiej Policji

___________________________________________

(mł. insp. Anna Kędzierzawska BKS KGP / foto: Paweł Ostaszewski Gazeta Policyjna)

 

Pliki do pobrania