Spotkanie Szefów Policji Unii Europejskiej

Data publikacji: 06.10.2022

Komendant Główny Policji wziął udział w kolejnej edycji Europejskiej Konwencji Szefów Policji (EPCC 2022), zorganizowanej w siedzibie Europolu w Hadze. Wydarzenie to stanowi platformę wymiany myśli, doświadczeń oraz kształtowania kierunków współpracy zwierzchników sił Policji państw członkowskich Unii Europejskiej.

Spotkania liderów sił Policji krajów Unii Europejskiej, organizowane w formule European Police Chiefs Convention (Europejskiej Konwencji Szefów Policji – EPCC) sięgają swoimi początkami 2010 roku. Biorą w nich udział także przedstawiciele agencji oraz instytucji unijnych, a także innych organizacji międzynarodowych, dla których wspólnym mianownikiem jest troska o bezpieczeństwo. Szeroki, międzynarodowy oraz międzyinstytucjonalny format wydarzenia sprawił, że EPCC stało się ważnym elementem kształtowania polityki bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Dla biorących w nim udział jest to także okazja do spotkań na najwyższym policyjnym szczeblu, gdzie przestrzeń do dyskusji tworzą, stanowiące integralną część programu, sesje plenarne oraz panele dyskusyjne.

Wiodącymi zagadnieniami poruszanymi w tym roku były: funkcjonowanie organów ścigania w nowym globalnym obrazie, wpływ ostatnich kryzysów na światowy krajobraz bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i strategie zwalczania obecnych w niej zagrożeń.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było nie tylko problematyce stricte policyjnej, ale także celno-skarbowej, stąd w składzie polskiej delegacji do Hagi nie zabrakło miejsca dla przedstawiciela Krajowej Administracji Skarbowej. Tu z kolei dyskusja toczyła się wokół współdziałania organów ścigania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa finansowego oraz prawidłowego obrotu handlowego.

Konwencja szefów Policji krajów Unii Europejskiej to także okazja do bilateralnych spotkań i rozmów. W Hadze Komendant Główny Policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, spotkał się z Szefem Narodowej Policji Ukrainy, generałem Ihorem Klymenko. Polska Policja od początku wojny wywołanej aktem agresji Federacji Rosyjskiej zaangażowała się w szeroki program wsparcia na rzecz Ukrainy, zarówno w wymiarze pomocy materialnej, jak i humanitarnej. Spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej Policji stanowiło okazję do podkreślenia wzajemnej jedności i solidarności w obliczu toczącej się wojny  oraz zapewnienia o dalszym, intensywnym wsparciu dla ukraińskich policjantów i ich działań na rzecz niepodległości.

Pan Komendant Główny Policji miał również możliwość rozmowy z szefami Policji mołdawskiej, litewskiej i estońskiej. Spotkania te zaowocowały wzajemnymi zapewnieniami o dalszym rozwoju współpracy policyjnej, zwłaszcza pomiędzy krajami – sąsiadami Ukrainy.

Natomiast podczas bezpośrednich spotkań z Dyrektorem Wykonawczym Europolu, Panią Catherine De Bolle i Sekretarzem Generalnym INTERPOLu, Panem Jürgenem Stockiem, omówiono kwestie współpracy oraz perspektyw jej rozwoju.

Stronę polską reprezentowało także kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej.

W trakcie spotkania bilateralnego Komendant Główny Policji wręczył Brązowy Medal za Zasługi dla Policji Panu płk. SG Sewerynowi Stopie, byłemu Dyrektorowi Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a obecnie szefowi Centrum ds. Zwalczania Nielegalnej Migracji w Europolu.

(BMWP KGP)