Szkolenie HEAT zorganizowane w ramach projektu EUPCST

Data publikacji: 30.09.2022

W dniach 26 - 30 września 2022 r. w Szkole Policji w Słupsku oraz na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka - Wicko Morskie odbyło się szkolenie HEAT (Hostile Environment Awareness Training) zorganizowane w ramach projektu EUPCST (European Union Police and Civilian Services Training). Projekt ma na celu promowanie współpracy, ujednolicenie szkoleń oraz rozwijanie sieci kontaktów międzynarodowych, natomiast celem nadrzędnym jest umożliwienie odpowiednio przeszkolonym funkcjonariuszom służb Unii Europejskiej udziału w międzynarodowych operacjach zarządzania kryzysowego UE, ONZ, Unii Afrykańskiej i innych organizacji międzynarodowych.

W szkoleniu udział wzięło 15 funkcjonariuszy z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Węgier, Rumunii, Estonii oraz Polski, którzy w najbliższym czasie planowani są do delegowania do krajów takich jak: Somalia, Mali, Sudan, Irak, Jemen czy Ukraina.

Kurs nakierunkowany został na uzyskanie wiedzy praktycznej, zdobywanej w warunkach podwyższonego stresu. Omówiona została tematyka struktur bezpieczeństwa misji zagranicznych, organów, planów ewakuacji, prawidłowego zachowania w warunkach stresowych oraz planowania podróży. W drugim i trzecim dniu nacisk został położony na zaawansowaną pierwszą pomoc, zajęcia z zasad przeżycia w sytuacji uprowadzenia oraz z kontaktu z materiałami wybuchowymi. Czwarty dzień zajęć, prowadzony w formie symulacji w warunkach misyjnych odbył się na Poligonie w Ustce-Wicku.

Za organizację kursu odpowiedzialne było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wraz ze Szkołą Policji w Słupsku oraz Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji Szczecinie.

Wykładowcami podczas szkolenia byli doświadczeni misjonarze, eksperci z zakresu medycyny pola walki, eksperci CBRN, negocjatorzy policyjni, przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej, Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także służb specjalnych.

(BMWP KGP)