Apel z okacji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Data publikacji: 03.08.2022

Funkcjonariusze XXXIII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego w 78. rocznicę jego wybuchu.

1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 rozpoczęły się obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących w powstaniu jak co roku została uczczona w stolicy minutą ciszy, natomiast w całym mieście trwały uroczystości mające na celu oddanie hołdu poległym. Jednak nie tylko Warszawa pamięta — funkcjonariusze XXXIII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie w trakcie uroczystego apelu zorganizowanego na ternie ich bazy w Kosowskiej Mitrowicy, mimo dzielących funkcjonariuszy od ojczyzny i ich rodzin tysięcy kilometrów pokazali, że pragnienie, by pamiętać o Powstańcach i ich heroicznej walce przeciw zniewoleniu jest wciąż żywe.

Jednostki Specjalna Polskiej Policji w Kosowie powstała w 1999 roku. Jej misją jest rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie. Obecna, XXXIII zmiana licząca 105 funkcjonariuszy zakończy swoją służbę poza granicami kraju we wrześniu bieżącego roku.

(BMWP KGP)