Polsko - niemieckie ćwiczenia

Data publikacji: 24.11.2010

22 i 24 listopada br. polscy i niemieccy policjanci sprawdzają wypracowane, wspólne procedury współdziałania na terenach przygranicznych. Program jest realizowany w ramach unijnego projektu „Transgraniczne procedury współdziałania”. Działania te mają na celu wypracowanie i doskonalenie metod współpracy policji dolnośląskiej i saksońskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przygranicznych miejscowości oraz turystów.

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu wspólnie z Polizeidirektion Oberlausitz – Niederschlesien, w ramach unijnego projektu „Transgraniczne procedury współdziałania” sprawdzają, podczas symulowanych zdarzeń przestępczych, mających skutki po obu stronach granicy, wypracowane do tej pory metody współpracy na terenie pogranicza dolnośląsko - saksońskiego.

Działania te mają na celu wypracowanie i doskonalenie metod współdziałania policji dolnośląskiej i saksońskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przygranicznych miejscowości oraz turystów. Działania przeprowadzone 22 listopada 2010 roku doskonaliły umiejętności w zakresie pościgu transgranicznego za sprawcami kradzieży pojazdu. Dzisiejsze natomiast dotyczyły zagrożenia detonacją ładunku wybuchowego.