Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie

Data publikacji: 27.07.2022

Na Placu Farnym w Rzeszowie odbyły się dziś Wojewódzkie Obchody Święta Policji z udziałem Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka. To dla podkarpackich policjantów czas wyróżnień i awansów, ale też podziękowań za ich trudną i pełną poświęcenia służbę. Słowa uznania i życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji płynęły od parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych oraz przedstawicieli służb i instytucji.

Tegoroczne Święto Policji przypada w 103. rocznicę powołania Policji Państwowej. To do jej tradycji odwołuje się współczesna Policja.

Obchody zainaugurowała Msza św., którą w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji celebrował Ordynariusz Rzeszowski ks. bp Jan Wątroba.

Główne uroczystości odbyły się na Placu Farnym w Rzeszowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Komendant Główny Policji.

Nadinsp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, gospodarz tych uroczystości, przywitał zgromadzonych gości, wśród nich Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, wśród nich Ewę Leniart Wojewodę Podkarpackiego i Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W apelu z okazji Święta Policji, wzięła udział kadra kierownicza, policjanci, pracownicy Policji garnizonu podkarpackiego, ale też byli komendanci wojewódzcy, delegacje stowarzyszeń i związków zawodowych policji oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji, inspekcji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, reprezentantów wyższych uczelni oraz duchowieństwa i samych mieszkańców Rzeszowa.

Komendant Matusiak rozpoczął :”Dziś, po dwuletniej przerwie, mamy możliwość obchodzenia Święta Policji w sposób uroczysty i otwarty. Możemy przeżywać ten radosny dla nas dzień wspólnie z Państwem – naszymi Gośćmi, członkami naszych rodzin i mieszkańcami Rzeszowa. Tegoroczne Święto obchodzimy w czasie szczególnym. Po dwuletnich zmaganiach z pandemią covid-19, spotkaliśmy się z nowym doświadczeniem wynikającym z konsekwencji zbrojnej agresji na Ukrainę. 24 lutego o świcie nasza służba została poddana kolejnej bardzo wymagającej próbie. (...) Policjanci, pełniący służbę przy granicy, musieli zmierzyć się z ogromem nieszczęść i bólu, jaki dotknął uciekających przed wojną. Wykonując swoje zadania, musieli wykazać empatię i poszanowanie ludzkiej godności.”

W swoim wystąpieniu Komendant podziękował Wojewodzie, Komendantom, Dowódcom, Inspektorom i przedstawicielom służb i instytucji, z którymi Policja współpracowała w tym trudnym czasie. Słowa uznania skierował też do parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa.

Święto Policji to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów

Jak co roku, Święto Policji to okazja, by uhonorować tych, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa. Do nich zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie słowami: ”W tym miejscu chciałbym wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji garnizonu podkarpackiego przekazać serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności. Dziękuję za wytwałość w codziennej służbie i w pracy, za profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków. Jestem niezmiernie wdzięczny za Wasze poświęcenie. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu prywatnym i służbowym."

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali, odznak i awansów.

Medalami "Za Długoletnią Służbę" odznaczonych zostało przez Prezydenta RP - 45 policjantów: 3 złotymi, 34 srebrnymi i 8 brązowymi. To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 43 odznaki "Zasłużony Policjant": 2 złote, 9 srebrnych i 32 brązowe.

Minister SWiA uhonorował 10 osób medalami "Za Zasługi dla Policji". Wśród nich są: Andrzej Nosiadek prezes stowarzyszenia STORAT, st.bryg. Janusz Jabłoński Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Dariusz Bożek Prezydent Miasta Tarnobrzega, Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski, Zdzisław Szmyd Starosta Brzozowski, Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, Bogusław Słabicki Wójt Gminy Orły, Dorota Tarańska-Klęsk Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie, Aleksandra Tkacz pracownik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie oraz ks.prał. Tadeusz Gramatyka Dziekan Dekanatu Przeworskiego.

Z okazji Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało w całym województwie podkarpackim 1677 policjantów: 33 w korpusie oficerów starszych, 105 w korpusie oficerów młodszych, 887 w korpusie aspirantów, 569 w korpusie podoficerów i 83 w korpusie szeregowych. Wśród awansowanych byli zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Piotr Zalewski i mł. insp. Jacek Juwa.

Wręczono również Medale XXX-lecia Powstania NSZZ Policjantów Zarządu Głównego. Z rąk podkom. Krzysztofa Filipa przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów odebrali je: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. Czesław Kłak Sędzia Trybunału Stanu, Prokurator Prokuratury Krajowej, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła.

Wystąpienia zaproszonych Gości

W swoim przemówieniu Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział: „Po raz kolejny, funkcjonariusze Polskiej Policji otrzymali cały szereg zadań. Tym razem pomocy i wsparcia udzielili tym, którzy w Polsce szukali schronienia, którzy potrzebowali poczuć się bezpiecznie. Po raz kolejny, zwłaszcza tutaj, właśnie na Podkarpaciu, funkcjonariusze Polskiej Policji, tak jak funkcjonariusze innych służb (…) udowodnili, że Polska i Polacy mogą na ludzi w polskich mundurach zawsze liczyć”. Podkreślił, że: „(…) wszystkim funkcjonariuszom Polskiej Policji i pracownikom, należą się ogromne słowa wdzięczności, uznania za Wasz trud, wysiłek, poświęcenie, zaangażowanie, za niejednokrotnie narażanie własnego życia i zdrowia”. Tradycyjnie też zwrócił się do funkcjonariuszy słowami: "Życzę Wam, abyście zawsze po służbie wracali bezpiecznie do domu i aby zawsze w tym domu czekał ktoś, kto będzie cieszył się z Waszego powrotu."

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan. Dziękował funkcjonariuszom za ich pełną zaangażowania służbę na rzecz bezpieczeństwa. Słowa uznania dla policyjnej służby, życzenia i gratulacje, w swoich wystąpieniach skierowali także Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jedną z atrakcji przygotowaną z okazji Święta Policji był piknik policyjny zorganizowany w Białym Ogrodzie przy Placu Farnym. Każdy miał okazję z bliska obejrzeć wyposażenie i sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie, nowoczesne radiowozy i motocykle, przyjrzeć się pracy technika kryminalistyki, porozmawiać z funkcjonariuszami na tematy związane ze służbą i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Sporą atrakcją był pokaz tresury psa służbowego, ale też policjanci pełniący służbę na koniach oraz patrol rowerowy. Przygotowano również atrakcje dla dzieci. Było miasteczko ruchu drogowego, autochodziki i puzzle oraz Miś Popo - maskotka podkarpackiej Policji, który towarzyszył najmłodszym.

Film Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie - film

Opis filmu: Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie

Pobierz plik Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie - film (format mp4 - rozmiar 30.5 MB)

Pliki do pobrania