Współpraca Policji z Polskim Stowarzyszeniem Syndromu Tourette’a

Data publikacji: 12.05.2022

W maju br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji z częścią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndromu Tourette’a, którego celem było nawiązanie współpracy o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. W planach są szkolenia dla wybranej części policjantów, którzy w codziennej służbie mogą spotkać osoby z syndromem Tourette’a.

Co to jest zespół Tourette'a?

Zespół Tourette'a to schorzenie neurologiczne o nieznanym pochodzeniu. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłych tików ruchowych oraz wokalnych. Zespół Tourette`a charakteryzuje się obecnością mnogich tików ruchowych i pojedynczych lub mnogich tików wokalnych przez pewien czas trwania choroby, ale niekoniecznie współistniejących. Tiki występują dłużej niż 1 rok, wiele razy w ciągu dnia (zazwyczaj w seriach), prawie codziennie lub z przerwami. Przy czym okresy bezobjawowe nie mogą przekraczać trzech miesięcy. Objawy muszą wystąpić przed 18 rokiem życia. Zmienność objawów następuje wraz z upływem czasu, dotyczy lokalizacji anatomicznej, liczby, częstotliwości, złożoności oraz nasilenia tików. Zaburzenie nie jest spowodowane bezpośrednim fizjologicznym wpływem substancji, np. pobudzających lub chorobami ośrodkowego układu nerwowego, np. wirusowym zapaleniem mózgu, pląsawicą Huntingtona. Początkowo sądzono, że Zespół Tourette’a występuje bardzo rzadko. Obecnie wiadomo, że dotyka on 1-5 na każde 1000 - 10 000 osób (wg różnych statystyk). Zespół Tourette’a występuje we wszystkich kulturach oraz grupach etnicznych. Badania wskazują, że występuje on 3- 4 razy częściej wśród mężczyzn niż kobiet.

Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwościach terapii.

Dla realizacji tych celów stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą oraz współpracuje ze specjalistami i instytucjami działającymi w sferze edukacji, opieki zdrowotnej i badań naukowych.

Stowarzyszenie będzie się dzieliło z Policją wszelkimi informacjami, które mogą okazać się pomocne na przykład podczas interwencji lub prowadzenia czynności dochodzeniowych z udziałem osób z syndromem Tourette’a.

Warto jest zapoznać się z załączoną broszurą.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.tourette.pl

Pliki do pobrania