Sesje panelowe i prezentacja nowego oznakowania radiowozów podczas targów Polsecure

Data publikacji: 28.04.2022

Drugi dzień targów Polsecure upłynął pod znakiem sesji panelowych poświęconych modernizacji i rozwojowi Policji.

NOWE OZNAKOWANIE RADIOWOZÓW

Ten dzień rozpoczął się od prezentacji radiowozu policyjnego z nowym oznakowaniem. Briefing z udziałem kierownictwa polskiej Policji prowadził insp. dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. –  W 2019 r. zapowiadaliśmy, że oznakowanie zostanie zmienione przez dodanie jaskrawych kolorów- żółtych i zielonych, które będą czyniły radiowozy bardziej widocznymi. Robiliśmy to po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, na czym nam bardzo zależy – powiedział. Radiowozy zostały poddane testom, które przebiegły pomyślnie, co pozwoliło na wprowadzenie zmian legislacyjnych. Oprócz zmiany kolorystyki doszła także zwiększona liczba świateł ledowych. Co istotne – radiowozy z poprzednim oznakowaniem nie znikną z dróg. Zmiany oznakowania będą dotyczyły nowo zakupionych radiowozów.  – Przez pewien okres będziemy mogli spotkać zarówno te radiowozy z nowym oznakowaniem, bardziej widoczne, jak i te, dotychczas nam znane – radiowozy o barwie srebrno-niebieskiej – podkreślił rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

MODERNIZACJA I ROZWÓJ POLICJI

Panel dyskusyjny otworzył I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podsumował Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017–2021. Wśród działań modernizacyjnych znalazły się inwestycje budowlane, rozbudowanie floty lotnictwa policyjnego, wybudowanie hangaru na warszawskim Bemowie oraz poszerzenie floty transportowej. Zakupiono m.in. laserowe mierniki prędkości, urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, bezzałogowe statki powietrzne, a także kamery nasobne. Planowany jest zakup kolejnych. Zadbano także o sprzęt dla policyjnych kontrterrorystów, zmodernizowano mobilny dostęp do systemów policyjnych Policji, policyjnych sieci radiowych i stacjonarnej telefonii resortowej. – W ramach projektu stworzyliśmy policyjny system wideokonferencyjny, który oddaliśmy do użytku w lutym, jeszcze przed pandemią – mówił nadinsp. Dariusz Augustyniak. Przedstawił także plany na lata 2022–2025, podkreślając rolę budownictwa modułowego.

GRANATOWA REWOLUCJA 

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcono zmianie jakościowej i wizerunkowej umundurowania Policji. Zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Beata Szadkowska podkreśliła, że zmiana w umundurowaniu polskiej Policji rozpoczęła się już w 2006 r. Z jednej strony była następstwem odejścia od wysłużonych wzorów i materiałów, a z drugiej - odpowiedzią na obecne zapotrzebowanie wizerunkowe i jakościowe. Ostatecznie, od stycznia tego roku, w normach należności występuje tylko granatowe umundurowanie ćwiczebne. Zmiana wizerunkowa i jakościowa umundurowania polskiej Policji dotyczy także umundurowania wyjściowego. Podjęto działania służące zmianie umundurowania specjalnego na stokach górskich, na rowerach, dla motocyklistów czy też policji konnej.

Zmiany umundurowania nastąpiły również w innych służbach, o czym zgodnie mówili zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku kpt. Maja Podolszyńska, ppłk Tomasz Ryk ze Służby Ochrony Państwa, kpt. Dominik Kabat z Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi.

Uczestnicy panelu podkreślili, że wszystkie projekty były głęboko przemyślane, testowane, a także omawiane z użytkownikami mundurów. Wskazano również plany na najbliższą przyszłość. - W programie modernizacji na lata 2022-2025 mamy ujęte przekazanie 8 tys. kompletów umundurowania wyjściowego. To jest dla nas priorytet - powiedziała insp. Beata Szadkowska.

Ponadto zmodyfikowano specyfikację zestawów przeciwuderzeniowych. Panelową dyskusję podsumował moderujący wymianę opinii dr hab. Piotr Suchocki z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: -Najważniejszym aspektem było w ogóle wprowadzenie nowego umundurowania. Policja przez wiele lat nie była modernizowana właściwie, a zmiana systemowa pozwoliła na wprowadzenie kolejnych.

STANDARYZACJA 

W dyskusji, moderowanej przez rzecznika Komendanta Głównego Policji insp. dr. Mariusza Ciarkę, poświęconej standaryzacji, wzięli udział: insp. Andrzej Kropiwiec - dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji, Mateusz Kurzajewski – zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, płk Marek Pietrzak – rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dominik Mikołajczyk z InfoSecurity 24, mjr Dawid Karbowniczek ze Służby Ochrony Państwa.

Zastępca Mateusz Kurzajewski z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej zwrócił uwagę na to, że standaryzacja to całe spektrum działań komunikacyjnych dotyczących dbania o wizerunek, a także wdrażania jednolitego standardu wizualnego. Podczas swojego wystąpienia przedstawił zasady dotyczące standaryzacji funkcjonujące w MON. Podkreślił znaczenie nowoczesnych technologii, które są pomocnym narzędziem w tym procesie. Płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej,
dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie komunikacji strategicznej, podkreślił, że standaryzacja ma ogromny wpływ na kształtowanie wizerunku, a tym samym na pozytywny odbiór danej formacji przez społeczeństwo.

Dyrektor BLP KGP Andrzej Kropiwiec zaznaczył, że sama standaryzacja służy ujednoliceniu reguł, które będą istotne przy zakupach. – W Biurze Logistyki KGP staramy się zapewnić jak największe bezpieczeństwo użytkownikom, czyli policjantom i pracownikom cywilnym – powiedział.

Mjr Dawid Karbowniczek opisał doświadczenia dotyczące standaryzacji z perspektywy Służby Ochrony Państwa. Podobnie jak pozostali prelegenci, zauważył, że standaryzacja powinna wzmocnić wizerunek formacji i podkreślić realizację ich zadań. Dominik Mikołajczyk reprezentujący InfoSecurity24 ocenił proces standaryzacji z dziennikarskiego punktu widzenia. 

ECO POLICJA

Podczas tego panelu poruszono zagadnienia dotyczące elektromobilności oraz ekologii i nowych trendów w transporcie. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Tomasza Siwińskiego, redaktora naczelnego gazety „Fleet”, wzięli udział: insp. Mariusz Żurawski – zastępca dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji , dr inż. Piotr Piórkowski z Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej , mjr Tomasz Zając – dyrektor Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, kpt. Wojciech Bininda z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, bryg. Paweł Ogrodnik ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz płk Artur Kiszczyc ze Służby Ochrony Państwa, a także przedstawiciel Toyota Central Europe Jakub Stefaniak. Zwrócono uwagę, że obecnie istnieje trend, by samochody z napędem klasycznym zostały zamieniane na samochody niskoemisyjne. Przedstawiciel Toyota Central Europe przyznał, że do roku 2050 będą rozwijane wszystkie rodzaje napędów, bo to odbiorca powinien zdecydować, który z nich tak naprawdę odpowiada jego potrzebom. 

Insp. Mariusz Żurawski przypomniał, że pierwszy samochód elektryczny w Policji pojawił się w 2013 r. W tym roku planowany jest zakup 30 samochodów elektrycznych i około 40 hybrydowych. 

Przedstawiciele pozostałych służb, uwzględniając specyfikę swoich formacji, ocenili przydatność pojazdów niskoemisyjnych oraz wskazali obszary, w których są one wykorzystywane. Wszyscy prelegenci zgodzili się co do wymiaru ekonomicznego i ekologicznego związanego z użytkowaniem tego rodzaju pojazdów, a także co do konieczności zadbania o odpowiednią infrastrukturę. – My też musimy – jako Policja też się przygotować do obsługi tych pojazdów, bo dzisiaj korzystamy jeszcze z podmiotów zewnętrznych – podsumował insp. Mariusz Żurawski. 

BUDYNKI MODUŁOWE

W panelu dotyczącym inwestycji w Policji wzięli udział mł. insp. Robert Frąckowiak - I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, ppłk Szymon Zandrowicz - zastępca dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, st. bryg. Daniel Małozięć - zastępca dyrektora ds. Badań i Rozwoju – Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Aleksander Panek - prezes Zarządu Climatic Sp. zo.o. i Piotr Kopacz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Moderatorem panelu był August Żywczyk, dyrektor operacyjny Defence 24, który pierwsze pytania o technologię, koszty i plany wykorzystania budownictwa modułowego skierował do mł. insp. Roberta Frąckowiaka.

Zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej Policji zapowiedział, że Policja w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025 planuje otworzyć około 100 posterunków w całej Polsce. Poruszony został również temat inwestycji w źródła odnawialne w budownictwie modułowym, które Policja chce wykorzystywać w nowych budynkach.

Aleksander Panek, prezes Zarządu Climatic Sp. zo.o. przedstawił najważniejsze cechy budownictwa modułowego. Budownictwo modułowe jest wykorzystywane także w służbie więziennej, o czym opowiedział ppłk Szymon Zandrowicz. Z kolei st. bryg. Daniel Małozięć omówił kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w tego typu budynkach. Na koniec panelu głos zabrał Piotr Kopacz, który powiedział, że NCBiR dofinansowuje badania i rozwój technologii.

Tekst i zdjęcia „Gazeta Policyjna”