Jak powinny wyglądać policyjne interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 26.04.2022

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) działający w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przygotował broszurę informacyjną skierowaną do funkcjonariuszy Policji, która opisuje najważniejsze zasady prowadzenia interwencji wobec osób, które ze względu na swój stan wyłączający lub ograniczający świadomość, wymagają szczególnych oddziaływań ze strony funkcjonariuszy Policji.

Stworzona przez KMPT broszura ma być praktycznym i przystępnie sformułowanym źródłem najważniejszych informacji ułatwiających funkcjonariuszom Policji właściwe rozpoznanie stanu osoby zatrzymanej i wdrożenie odpowiedniej procedury służącej zwiększeniu ochrony jej zdrowia i życia w trakcie prowadzonej interwencji.

Broszura informacyjna została opracowana na podstawie ekspertyzy przygotowanej dla Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przez specjalistów z zakresu psychiatrii i medycyny sądowej: prof. dr hab. n. med. Jarosława Berenta, prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego, dr hab. Rafała Kubiaka oraz dr n. med. Annę Smędrę.

W ekspertyzie szczegółowej analizie poddano charakterystyczne objawy mogące świadczyć o zakłóceniu czynności psychicznych u osoby oraz reakcje fizjologiczne organizmu, w przypadku wystąpienia których, konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl